שירי גרינפלד

תפקיד עוזרת אדמיניסטרטיבית במחקר
טלפון 073-3784133
דוא"ל grinfeld.shi@technion.ac.il
משרד בניין סילבר חדר 251