שירי גרינפלד

תפקיד עוזרת אדמיניסטרטיבית במחקר
טלפון 077-8774133
דוא"ל grinfeld.shi@int.technion.ac.il
משרד בניין סילבר חדר 328