קורסים

רשימת קורסים הניתנים בפקולטה להנדסה ביו-רפואית ברמת הסמכה, מוסמכים ומשותפים.

לוח קורסים פקולטיים לסמסטר חורף תשפ"ד

לוח קורסים פקולטיים לסמסטר אביב תשפ"ד

 

פרטי הקורס מס' קורס שם הקורס מרצה תאריך פרסום/עדכון מידע נוסף
ד"ר מנחם (חמי) רוטנברג 23/03/2023 מידע נוסף
פרופ' יובל גרעיני 26/01/2023 מידע נוסף
ד"ר יוסי שמאי 10/09/2023 מידע נוסף
פרופ' יובל גרעיני 21/01/2024 מידע נוסף
ד"ר יוסי שמאי 21/01/2024 מידע נוסף
פרופ' ג'וזואה שניטמן 21/01/2024 מידע נוסף

המבנה הכללי והתפקוד של גוף האדם כולל איברים, רקמות ותאי ממערכות הגוף. מערכת השלבים, מערכת השלד, מערכת השרירים, מערכת העצבים, מערכת האנדוקרינית, מערכת השתן והריבוי, מערכת הלב וכלי הדם והנשימה ומערכת העיכול. יחסי גומלין בין מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם ,וויסות פונקציות פיזיולוגיות המעורבות בשמירה על הומאוסטזיס.

במהלך הקורס הסטודנטים ידעו:

1. לתאר מושגי ליבה באנטומיה אנושית מנקודת מבט פונקציונלית.

2. לתאר כל אחת ממערכות גוף האם: מבנה בסיסי של איברים, רקמות ותאים השייכים לכל מערכת תפקוד האיברים של כל מערכת.

3. לזהות שמות ותהליכים של החלקים השונים בגוף האדם כולל איברים, חלקים של איברים היבטים ברקמות.

4. לתאר את תפקידה של האנטומיה האנושית בתרחישים קליניים בסיסיים תוך התייחסות ספציפית ליישומים קליניים במקצועות בריאות פרטנית.

5. לתאר את האנטומיה האזורית של גוף האדם באמצעות טכנולוגיות הדמיה רפואיות נפוצות.

6. לזהות, למנות, לתאר, להתייחס, לאתר, להבחין, לנתח, להבדיל, להשוות, לסווג, לארגן, להעריך ולהשוות בין ההיבטים של ארגון הגוף והמינוח האנטומי כפי שהוא חל על אנטומיה של גוף האדם, רקמות היסטולוגיות ואנטומיה התפתחותית.

7. לתאר את הקשר ההדדי בין המערכות השונות, כולל מערכת השלמה, מערכת השלד, מערכת השרירים, מערכת העצבים, מערכת האנדוקרינית, מערכות השתן והריבוי, מערכות הלב וכלי הדם והנשימה ומערכת העיכול.

ד"ר קתרין ונדורנה 21/01/2024 מידע נוסף

הקורס בסטטיסטיקה חשוב ביותר, והתוכן שלו מלווה את המדעים לרוחבם ולאורכם, בתאוריה בניסוי, באבחון הרפואי, בהתאמת הטיפול, בטיפול מונע ובעצם בכל דבר ועניין. למרות שהקורס לא דורש רקע מתמטי מעמיק, צורת החשיבה מורכבת ודורשת הבנה. הקורס מבוסס על הידע הנרכש בקורס בהסתברות. הסטטיסטיקה וההסתברות הן למעשה נושאים קשורים לחלוטין.

ההסתברות עוסקת במערכת נתונים אקראיים עם התפלגות סיכויים ידועה, שעל פיה ניתן להסיק מסקנות שונות, והסטטיסטיקה היא למעשה הכיוון ההפוך של הסתברות – בהינתן נתונים כלשהם ממדידה, מה ניתן להסיק על החוקיות של המערכת, ואיזה מסקנות ניתן להסיק מכך.

הסילבוס כולל סטטיסטיקה תיאורית, אומדן של פרמטרים, אומדן לא פרמטרי, בדיקת השערות, הסקה סטטיסטית על משתנה בודד, השוואת אוכלוסיות, בדיקת קורלציה וריגרסיה. בקורס תערך חזרה על יסודות חשובים בהסתברות כולל התפלגויות חשובות, ויילמדו פונקציות סטטיסטיות חשובות (פירוט נוסף נמצא בתוצאות הלמידה).

פרופ' יובל גרעיני 23/03/2023 מידע נוסף

הקורס יספק סקירה על הפיתוחים העדכניים של יישומי למידה עמוקה לפתרון בעיות בדימות תהודה מגנטית (MRI). נציג בקצרה את ההיבטים התיאורטיים והמעשיים של דימות תהודה מגנטית. לאחר מכן נדון כיצד למידה עמוקה יכולה להיות מיושמת לפתרון אתגרים בכל שרשרת עיבוד ה- MRI כולל רכישה, שחזור, שיפור, רגיסטרציה, סגמנטציה ואבחון קליני.

בסיום הקורס הסטודנטים ידעו:

 1. כיצד להגדיר בעיה בתחום ה MRI  בעזרת רשתות נוירונים עמוקות
 2. כיצד לממש רשת נוירונים עמוקה לפתרון אתגר בתחום ה MRI כגון:
  1. סגמנטציה,
  2. רגיסטרציה
  3. שחזור/שיפור איכות תמונה
  4. אנליזה כמותית של סיגנל ה MRI
  5. אבחנה קלינית
 3. כיצד לאמן להעריך רשת-נוירונים-עמוקה לפתרון אתגרים בתחום ה MRI
ד"ר מוטי פריימן 22/01/2023 מידע נוסף

קורס מתקדם שנועד לאפשר התמחות בשטח ספציפי. הסילבוס יקבע על ידי המרצה ויאושר לפני תחילת הסמסטר.

סמסטר חורף תשפ"ד: יישומים ביו-רפואיים ברמה המולקולרית. קורס מיועד לסטודנטים מוסמכים ושנה ד' לתואר ראשון באישור המרצה.

פרופ' יובל גרעיני 08/10/2023 מידע נוסף

זרימת אוויר במערכת הנשימה ויסודות של מתן תרופות בשאיפה. בין נושאי הקורס: מכניקת זורמים רספירטורית, מעבר חמצן ותפקיד מתח הפנים בריאות. המנגנונים העיקריים למעבר ושקיעת חלקיקים בדרכי השימה (התנגשות, שיקוע, דיפוזיה), תכנונים רפואיים של התקנים למתן תרופות בשאיפה. יושם דגש על אנליזה ממדית ושערוך פרמטרים לצורך הבנה פיזיקלית של זרימה ומעבר חלקיקים בריאות.

פרופ' ג'וזואה שניטמן 19/01/2021

נושאי הקורס:

 1. ביוטכנולוגיה כמערך ביולוגי – כימופיסיקלי – הנדסי משולב. תחומי יישום.
 2. ריאקציה אנזימטית כתהליך יסוד בביוטכנולוגיה. תהליכים רב-שלביים.
 3. ביוריאקטורים: יסודות תכנון והפעלה.
 4. אנזימים מקובעים: הכנה ואפיון.
 5. אינאקטיבציה של ביוקטליזטורים: מנגנונים ודרכי מניעה.
 6. פיקוח ובקרה של תהלכים ביוטכנולוגיים. גלאים ביוכימיים.
 7. הפרדת תוצרים מביומאסה.
פרופ"ח דרור סליקטר 16/04/2023 מידע נוסף

הקורס מתאר את היסודות הפיז יקליים מאחורי הכימות של תהליכים ביולוגיות ברמת המולקולה והתא הבודד. טכניקות מתקדמות לריצוף ד.נ.א., דימוי תאים במיקרוסקופיה באמצעות "סופר -רזולוציה", שימוש במעבר אנרגיה פלורסנטית למדידת מרחקים מולקולרי ים ומדידת כוחות בין מולקולות בודדות באמצעות מלקחיים אופטיים או מגנטיים. בנוסף הקורס מתמקד בחישה מולקולרית ע״י ננו -חרירים.

פרופ' עמית מלר 21/01/2024 מידע נוסף

קורס מתקדם שנועד לאפשר התמחות בשטח ספציפי. הסילבוס יקבע על ידי המרצה ויאושר לפני תחילת הסמסטר.

סמסטר אביב תשפ"ב: למידה בזמן פיזיולוגי – ד"ר יואכים בהר. קורס מיועד לסטודנטים מוסמכים ושנה ד' לתואר ראשון באישור המרצה.

ד"ר יואכים בהר 23/03/2023 מידע נוסף

קורס השלמה לסטודנטים לתארים גבוהים בלבד

נושאים: דיפוזיה, אוסמוזה, שווי משקל יוני, חדירות והעברה דרך קרומים, תופעות ביו-חשמליות, קרומים אקסיטביליים, האימפולס העיצבי, משוואות הודג'קין-הקסלי, סימולציה של פוטנציאל הפעולה, העברה סינפטית, נוירוטרנסמיטרים, נוירומודולטורים, הפעילות החשמלית והמכנית של תאי שריר שלד, עקרונות אירגוניים של המח, מערכות חישה – עקרונות התמרה ויצוג מידע מרכזי, מערכת הראיה, מערכת השמיעה, עקרונות פעולה של המערכת המוטורית, פונקציונלי.

פרופ"ח יעל יניב, ד"ר לימור פרייפלד, ד"ר ענבר ברוש 23/03/2023 מידע נוסף

המיקרוסקופ האופטי, מיקרוסקופיה קונפוקלית, מיקרוסקופיה לא-ליניארית, מיקרוסקופיה תלת-ממדית, מיקרוסקופיה פלואורסנטית מתקדמת, סופר-רזולוציה במיקרוסקופיה ביו-רפואית, עיבוד תמונה בסיסי, דה-קונבולוציה.

The standard optical microscope, confocal microscopy, nonlinear microscopy, advanced fluorescence microscopy, three-dimensional microscopy, basic image processing, deconvolution, super-resolution in biomedical imaging.

קורס מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים.

סטודנטים להסמכה בשנה ד' באישור המרצה.

פרופ"ח דביר ילין 15/02/2022 מידע נוסף

קורס מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים.

קורס יינתן באנגלית אם תהיה דרישה.

פרופ"ח אמיר לנדסברג 10/09/2020

הקורס סוקר את היסודות המדעיים ההנדסיים והקליניים של הרפואה הגרעינית ושל הטיפול הקרינתי. הקורס יקיף את הנושאים הבאים: הפיזיקה של הקרינה והרדיואיזוטופים, אינטראקציה של קרינה עם חומר, עקרונות תכנון הטיפול הקרינתי והדוזימטריה, מדידה וניטור של קרינה מייננת, מכונת הקרנה לרדיותרפיה, כיול של קרני פוטונים וקרני אלקטרונים, בטיחות בקרינה, תרופות נושאות רדיואיזוטופים, ברכיתרפיה, הדמיה רפואית ושילוב של SPECT ו-PET עם CT. הקורס יכלול ביקורים בבתי חולים להכרת המכשור ושיטות הטיפול.

תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט ידע:

1. את הבסיס המדעי של שיטות האבחון והטיפול.

2. את המכשור ושיטות המדידה.

3. דרישות הבטיחות.

4. שיטות תכנון טיפול קרינתי.

ד"ר ג'ון קנדי, ד"ר רחל בר דרומא 21/01/2021 מידע נוסף

הקורס מתאר את היסודות המדעיים וההנדסיים לתכנון ובניית מעגלים ומערכות גנטיות בתאים חיים. הקורס מחולק לשלושה חלקים: בחלק הראשון הסטודנט ילמד למדל מערכות בקרה גנטיות שקיימות בטבע, כדוגמת מעגלים גנטיים עם חוג פתוח, משוב שלילי וחיובי וכן, ילמד על תהליכים ביולוגיים אקראיים. בחלק השני הסטודנט ילמד להשתמש בעקרונות הנדסיים, כמו תכנון ספרתי ואנלוגי, כדי לבנות מעגלים גנטיים. בחלק השלישי הסטודנט ילמד על שיטות שונות של יצירה ומדידה של מעגלים גנטיים.

תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל :

1. לבנות מודלים הנדסיים המאפשרים בניית מעגלים גנטיים בחיידקים.

2. לבנות מודלים ביופיזיקליים כדי למדל אותות ורעשים גנטיים ביולוגיים (שיטת מונטה-קרלו).

3. להשתמש בכלים אוטומטיים – כדי לתכנן פריימרים של PCR ולפענח ריצוף של ד.נ.א.

פרופ"ח ראמז דניאל 23/03/2023 מידע נוסף

חשיפה לעולם היזמות הטכנולוגית בתחום ההנדסה הביו-רפואית על כל גווניו, תוך לימוד היבטיו השונים והייחודיים – טכנולוגיים, עסקיים, כספיים, משפטיים (רגולטוריים) אנושיים ואתיים. הרצאות מקצועיות של מומחים בתחומים השונים וכן של יזמים מתעשיית המכשור הרפואי.

תוצאות למידה: הסטודנטים ירכשו כלים וידע :

1. זיהוי ואימות צרכים קליניים

2. הערכה ופיתוח פתרונות מבוססי טכנולוגיה.

3. הכנת תוכנית עסקית הכוללת את נושאי הפיתוח, תקינה, שיווק ומימון.

4. אימון בהצגת מיזם טכנולוגי מול קהל.

תוצאות למידה – הסטודנטים יוכשרו בצוותים בני 2-3 אנשים לקידום מיזם טכנולוגי רפואי אותו יציגו בסיום הקורס לצוות בוחנים ומשקיעים מתעשיית המכשור הרפואי וההון סיכון, על בסיס הכלים והתובנות שרכשו בקורס, ובכלל זה תכנית עיסקית של המיזם בשנים הראשונות לפעילותו.

הקורס מיועד לסטודנטית בתואר ראשון הצוברים מעל 115 נק' ולסטודנטים לתארים מתקדמים

ד"ר אסף בן אריה 09/02/2022 מידע נוסף

יסודות תכן מיכשור רפואי מבוסס מחשב (וירטואלי). מבוא לתוכנת LABVIEW. שיטות נוספות לתקשורת בין ציוד אלקטרוני לבין מחשבים(USB, 232RS, GPIB). שיטות תיזמון של תוכנה מקבילה (דגימה, ניתוח, תצוגה ושמירה של אותות). תכן של מכשירים וירטואליים לניטור פרמטרים פיזיולוגיים ורפואיים.

23/09/2020 מידע נוסף

נושאים: דיפוזיה, אוסמוזה, שווי משקל יוני, חדירות והעברה דרך קרומים, תופעות ביו-חשמליות, קרומים אקסיטביליים, האימפולס העיצבי, משוואות הודג'קין-הקסלי, סימולציה של פוטנציאל הפעולה, העברה סינפטית, נוירוטרנסמיטרים, נוירומודולטורים, הפעילות החשמלית והמכנית של תאי שריר שלד, עקרונות אירגוניים של המח, מערכות חישה – עקרונות התמרה ויצוג מידע מרכזי, מערכת הראיה, מערכת השמיעה, עקרונות פעולה של המערכת המוטורית, פונקציונלי.

פרופ"ח יעל יניב, ד"ר לימור פרייפלד, ד"ר ענבר ברוש 23/03/2023 מידע נוסף
ד"ר לימור פרייפלד 26/01/2023 מידע נוסף

אינטגרציה של עקרונות בהנדסה ומדעי החיים בהקשר לפתוח תחליפים ביולוגיים. תאים וביומולקולות :בקרה של התרבות התא וההתמיינות שלו, תאי גזע, מעבר גנים, פקטורי גדילה וחלבונים בתהליכי התפתחות. ביוחומרים : פיגומים- ביולוגיים ממקור סינטתי או ביולוגי, חיקויים לחומרים ביולוגיים. הנדסה : טכנולוגית שימור תאים בביוראקטור, רקמות מהונדסות, מעבר חומר וביומכניקה. יישומים קליניים : השתלות של רקמות ואיברים מלאכותיים, התחדשות רקמה IN-VIVO.

פרופ' שולמית לבנברג 26/03/2023 מידע נוסף

הצגת מערכת. אפיון מערכות בקרה, יציבות. בקרי PID. ניתוח מערכות לא ליניאריות. אנליזה במישור הפאזה. לינאריזציה ויציבות מקומית. תיאורית ליאפונוב. מערכות בקרה אדפטיביות. בקרה אדפטיביות מונחת מודל MRAS. בקר מכוונן עצמית ( STR ). כאוס במערכות ביולוגיות. אפליקציות : שונות בקצב לב. תפקוד שריר מגורה. הפרעות קצב. בקרת לחץ דם. בקרת שחרור תרופות.

פרופ"ח אמיר לנדסברג 02/02/2023 מידע נוסף

כשל מכני של מפרקים, מפרקים מלאכותיים : שיקולים ביומכניים בתכן בגפה העליונה והתחתונה, שברים בעצמות ארוכות וקיבוע שברים בשיטות שונות. מבנים העשויים משני חומרים בעצמות ובמפרקים ובעיות בלתי מסויימות בעמיסות שונות. מאמצים מורכבים, חומרים תחליפי עצם, רצועות וצנורות דם.

ד"ר מרק לוי 23/03/2023 מידע נוסף

סוגי תאים, מבנה התא, הסביבה המכנית של תאים נייחים ותאי דם, אינטראקציה תא-מטריצה, מעבר מסה דרך ממברנת התא, העברת סיגנלים מכניים בתא, השפעת עמיסה על חילוף חומרים, סינטזה וביטוי גני בתא, היבטים הנדסיים של תנועה, שינוי צורה וחלוקת תאים, צימוד מכנו-כימי ויצירת כח, תכונות מכניות של תאי דם, השפעת הזרימה על מבנה ותפקוד תאי דם, השלכות על תכן של ביו חומרים, שתלים פנימיים ואיברים מלאכותיים.

פרופ"ח דרור סליקטר 08/03/2022 מידע נוסף

שיטות להערכת תפקוד הגפיים : בדיקות עמידה והליכה , כוחות ומומנטים המופעלים במפרקים ובשרירים , אלקטרומיוגרפיה. התייחסות לפתופיזיולוגיות שונות של הגפיים במקרים כגון קטיעות, פגיעות ראש ועמוד שדרה וכן שבץ מוחי. פרמטרים של התעייפות שרירי שלד. עקרונות בתכן מכשירי עזר לנכים, גפיים מלאכותיות ומפרקים מלאכותיים. שיקום גפיים משותקות באמצעות גירוי חשמלי פונקציונלי, מערכות הליכה היברידיות.

ד"ר פיראס מואסי 01/02/2022 מידע נוסף

תופעת התהודה המגנטית, גרדיאנטים מגנטיים, הקשר בין דעיכת האינדוקציה החופשית ומישור התדר המרחבי, קידוד תמונה בשניים ובשלושה ממדים, הדמיית מהירות, תהליכי הדמיה ופרוטוקולי פולסים, סימון ומודולציה מרחבית של מגנטיזציה ושימושיהם בקרדיולוגיה, חמרי ניגוד בהדמיה רפואית, עקרונות תכנון ומבנה חומרה, יישומים ברפואה.

לסטודנטים לתואר ראשון שצברו 120 נק' ומעלה ולסטודנטים לתארים מתקדמים

פרופ' חיים אזהרי 15/02/2022

הכרת תופעת הגלים. סוגי הגלים, התפשטות גלים אקוסטיים בתווך נוזלי ובתווך מוצק. גלי אורך, גלי שטח, החזרות והעברות ממשטחי גבול. משדרים אקוסטיים ושדות שידור, עדשות ומראות. תכונות אקוסטיות של רקמות, טכניקות הדמיה, מדידה ואפיון ברפואה.

לסטודנטים תואר ראשון שצברו מעל 90 נק' לפחות.

23/03/2023 מידע נוסף

אפיון ואנליזה של אותות רציפים או דגימים ע"י סינון, אוטוקרוסקורלציה, ספקטרום הספק וכו'. דוגמאות מאלקטרוקרדיוגרפיה, אלקטרואנצפלוגרפיה, אלקטרומיוגרפיה. אפיון של עבוד של תהליכים נקודתיים. סטטיסטיקה של מאורעות ושל אינטרולים, אינטראקציה בין מאורעות ובין אינטרולים למאורעות. דוגמאות מאותות נוירופיסיולוגיים. זיהוי פולסים בשיטת TEMPLATE MATCHING, דוגמאות מנוירופיסיולוגיה.

פרופ"ח יואב שכטמן 28/09/2022 מידע נוסף

מבוא לתחום של עיבוד תמונות רפואיות וישומיו, עיבוד אותות דו-מימדיים, התמרה פורייה דיסקרטית דו-מימדית וישומיה בדימות רפואי, שיפור איכות תמונה, טרנספורמציות גיאומטריות, קונבולוציה דו-מימדית, קוונטיזציה של תמונות, שיפור איכות תמונה (פעולות על היסטוגרמה, ניקוי רעש, חידוד), שחזור תמונות, פורמט DICOM לשמירה של תמונות רפואיות, דחיסה. שיטות למידה עמוקה לעיבוד תמונות רפואיות, שפת פייתון ככלי לעיבוד תמונות רפואיות.

תוצאות למידה: בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:

1. ליישם אלגוריתמים של עיבוד תמונות רפואיות בשפת פייתון.

2. להחליט איזה אלגוריתם יהיה מתאים לצורך פתרון של אתגר ספציפי בעיבוד תמונות רפואיות.

3. לפתח אלגוריתם לפתרון בעיה נתונה בעיבוד תמונות רפואיות.

ד"ר מוטי פריימן 21/01/2024 מידע נוסף

קורס יזמות רפואית מונחה "צורך רפואי" עפ"י המתולוגיה שפותחה בסטנפורד, ארה"ב. במהלך הקורס הסטודנטים ישובצו בצוותי עבודה ובמשך שנה אקדמית (שני סמסטרים) ישלימו את כל  תהליך היזמות החל מזיהוי הצורך, מציאת פתרונות אפשריים תוך פיתוח עד לבניית אב טיפוס ובנית אסטרטגיה להשקת הפתרון לכדי מוצר בשוק.

סמסטר א' יעסוק בשלב הזיהוי הצרכים הרפואיים – משתתפי הקורס ישולבו במחלקות הרפואיות של בית החולים בליווי מנטורים קליניים בכדי לאתר ולזהות צרכים רפואיים. לאחר מכן ילמדו טכניקות סינון של הצרכים תוך שהם מעמיקים באספקטים קליניים, בעלי עניין וטכנולוגיות קימות בכדי לזקק צורך אחד כמצע לפיתוח פתרונות אפשריים. במסגרת התהליך ילמדו ויכירו הסטודנטים את פילוסופיית החשיבה העיצובית (Design Thinking), סדנאות סיעור מוחות ופיתוח אב-טיפוס. בסיום הסמסטר יציגו הסטודנטים את שלושת הקונספטים המובילים לצורך שהוגדר.

הסמסטר השני יתחיל בסינון של הקונספטים הנבחרים על-ידי ניתוח מעמיק של ההתכנות הטכנולוגית והעסקית תוך שימוש בהקמת אב טיפוס, סוגיות רגולציה, ניתוח מודלים עסקיים רלוונטיים ועוד. לאחר מכן ימשיכו הסטודנטים בשלב היישום לפיתוח אב-טיפוס מתקדמים ואסטרטגיה נוכח ניתוח סיכונים תחת הדרכת מנטורים עסקיים. הסטודנטים יעברו סדנאות לשיפור יכולות להעברת מצגות ושיווק רעיונות, כמו כתיבת פטנטים. מצגת הסיום תעסוק בהצגת הצורך, הצעה לפתרונו והסיכונים האפשריים, הצגת אב-טיפוס והישגים נוספים כגון רישום פטנט ויצירת קשרים אסטרטגים להמשך פיתוח המוצר.

הסטודנטים יבחרו, יאפיינו ויבססו צורך קליני ויחלו בסיעור מוחות לגבי פתרונות טכנולוגיים אפשריים. בהמשך, הסטודנטים יעריכו את הפתרונות הטכנולוגיים שהוצעו ויבחרו בפתרון מוביל אותו יפתחו באמצעות בניית אבותי-טיפוס, הפחתת הסיכון הטכני, אסטרטגיות לטיפול בדרישות ספציפיות לבריאות (רגולציה, שיפוי) ואסטרטגיה עסקית (קניין רוחני, מימון, מסחור).

תוצאות למידה: הקורס מספק מבוא אינטנסיבי לתהליך של חדשנות טכנולוגית בתחום הרפואי. כחלק מצוות רב-תחומי של פרויקט, ילמד התלמיד: כיצד לזהות צורך קליני משמעותי ללא פתרון קיים.

לתכנן פתרון טכנולוגי ולייצר אב-טיפוס כדי לענות על הצורך הרפואי שזוהה. להכין תכנית להבאת הפתרון לשוק (כולל התייחסות גיוס מימון, קניין רוחני, רגולציה, שיפוי ומודלים עסקיים).

פרופ"ח נתנאל קורין, ד"ר יונה וייסבוך 09/08/2022 מידע נוסף

התקדמות אור ברקמה, קירוב הדיפוזיה, סימולציה נומריות, טומוגרפיה דיפיוסיבית, טיפול פוטו-דינאמי, יישומי לייזרים בביורפואה, ניתוחי לייזר, קוהרנטיות באופטיקה, טומוגרפיה אופטית קוהרנטית, טומוגרפיה במרחב הזמן והתדר, סיבים אופטיים, אנדוסקופיה רפואית, אנדוסקופיה מיניאטורית, אנדוסקויה באמצעות קידוד ספקטראלי.

תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט ידע:

1. לדמות התקדמות אור בתווך מפזר

2. לחשב השפעת קרן לייזר על רקמה

3. לתכנון מערכת OCT פשוטה.

4. לחשב מאפייני דימות של מערכת

OCT 5. לחשב מבנה והתקדמות של קרן לייזר

6. לתכנון אנדוסקופ סיבים אופטיים פשוט.

הקורס מיועד לסטודנטים בשנה ד' בתואר ראשון ולסטודנטים לתארים מתקדמים.

פרופ"ח דביר ילין 21/01/2024 מידע נוסף

קורס מתקדם שנועד לאפשר התמחות בשטח ספציפי. סילבוס מפורט נקבע בשנה בה ניתן הקורס.

סמסטר אביב תשפ"ב: הדמיית תהודה מגנטית מוחית ( MRI ) – תפקוד ומבנה. ד"ר ציפי הורוביץ קראוס. ניתן באנגלית

 

 

פרופ"ח ציפי הורוביץ קראוס 30/01/2022 מידע נוסף

קורס מתקדם שנועד לאפשר התמחות בשטח ספציפי. הסילבוס יקבע על ידי המרצה ויאושר לפני תחילת הסמסטר.

סמסטר אביב תשפ"ב: שיטות וחומרים לממשקים ביו-אלקטרוניים  – ד"ר מנחם (חמי) רוטנברג. קורס מיועד לסטודנטים מוסמכים ושנה ד' לתואר ראשון.

ד"ר מנחם (חמי) רוטנברג 17/01/2022 מידע נוסף

רגולציה של מכשור רפואי בארה"ב, אירופה וישראל. הערכה של מסלול רגולטורי ודרישות תכן בהתאם לשימוש המיועד. מערכת איכות. ניתוח סיכונים. בקרת ציוד רפואי רשום. מחקרים קליניים בבני אדם. מבנה ותכנון פרוטוקול מחקר, לוגיסטיקה, דרישות מקדימות וחוקיות למחקר קליני, הגשה וקבלת אישור מוועדת האתיקה (הלסינקי).

תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט:

1. יכיר מושגים יסודיים ברגולציה ומחקר קליני

2. יכיר את הדרישות בנוגע לתיעוד של תהליכי פיתוח של מכשור רפואי.

3. יהיה מסוגל לתכנן ולכתוב פרוטוקול מחקר קליני בסיסי.

4. ידע להכין בקשה למחקר קליני לוועדת הלסינקי בארץ.

5. ידע לקבוע מהי הקלסיפיקציה המתאימה למכשיר רפואי נתון.

6. ידע להעריך חלופות למסלול רגולטורי נדרש למכשיר רפואי חדש.

7. יוכל לבחון באופן ביקורתי ישימות ופוטנציאל הצלחה של מחקר קליני על בסיס פרוטוקול המחקר.

ד"ר יעל רוזן 21/01/2024 מידע נוסף

במסגרת הקורס תיערך הכרות עם מערכות מכשור במחלקות השונות בבתי החולים. יודגמו השימושים והבעיות הקליניות הנדסיות הכרוכות בהפעלת המכשור במערכת חולה-מכשיר-מפעיל, והמיומנות הנדרשת בהפעלתו. פרויקטים יוטלו על קבוצות עבודה קטנות במסגרת הפעילות הקלינית הרגילה.

ד"ר ענת גרינפלד 05/02/2023 מידע נוסף

קריטריוני כשל ומשמעותם, התעייפות, ריכוז מאמצים, טולרנסים, בחירת חומרים, שחבי ייצור. אנליזה ותכן של: מחברים (הדבקה, ברגים), קפיצים, אמצעי מיסוב, תמסורות, מצמדים. דוגמא: מיסוב ונעילה של מפרק בפרותזה חיצונית, תכן מכניזמים ומתמרים פשוטים. מערכות הנעה ומקורות אנרגיה: סוגים ותכונות של מנועים חשמליים, מערכות הידראוליות ופנאומטיות. דוגמאות: תכן תמסורת ומערכת הנע לכסא גלגלים ממונע ולמערכות הדמיה דינמיות.

ד"ר אריאל פישר 10/09/2023 מידע נוסף

קורס הקדמה המשתמש בעקרונות הרצף לתיאור חומרים ביולוגיים. הנושאים שידונו בקורס הם: מושג הרצף, תכונות נוזלים, מאמץ גזירה ולחץ, הידרוסטטיקה, תיאור התנועה, קווי זרם. שימוש בעקרונות שימור החומר, שימור המומנטום והאנרגיה למערכות זרימה. תכונות ריאולוגיות של חומרים ביולוגיים-תאים, זורמים ורקמות, תנאי שפה. פיתוח משואות הזרימה (נוייה-סטוקס) זרימות ניוטוניות ולא ניוטוניות.

פרופ"ח דפנה ויס 21/01/2021 מידע נוסף

מומחים מהתעשיה הביו-רפואית בארץ ירצו על שטחי פעילותם, תוך הצגה מפורטת של פתרונות עתירי טכנולוגיה לצרכים רפואיים. יושם דגש על היבטים מדעיים / טכנולוגיים וכן על דרישות רגולטוריות וחדשנות בהתפתחות ההנדסה הבי-ורפואית.

פרופ' חיים אזהרי 23/03/2023 מידע נוסף

כוח, מאמץ, דפורמציה, עיבור, חוק הוק המוכלל, חומר אלסטי וויסקואלסטי, מוטות במתיחה, קורות בכפיפה, צינורות בפיתול, מיכלי לחץ, מתח פנים, שיטות אנרגיה, קריסת מוטות ותמט צינורות דקי דופן, קריטריוני כשל, קינמטיקה ודינמיקה של גוף קשיח, מערכות צירים סובבות, דוגמאות מגוף האדם, מפרקים, שרירים.

פרופ"ח נתנאל קורין 20/02/2022 מידע נוסף

הצגת מגוון חומרים לשימושים ביו-רפואיים כולל פולימרים טבעיים ומלאכותיים, הידרוג'לים, חומרים קרמיים, זכוכית חומרים מרוכבים, וסגסוגות מתכתיות. מדידות של תכונות מכאניות של חומרים, מודלים של התנהגות ויסקו-אלסטית, זחילה והרפיית מאמצים, שבר ומצבי כשל של התעייפות ביו-חומרים – אתגרים באפיון ומידול התנהגותם, תכונות פני השטח והתאמתם, פירוק ותאימות של ביו-חומרים ומודלים מתמטיים המתארים את התהליך. מערכת לשחרור מבוקר של תרופות ותאור מתמטי של שחרור מבוקר.

ד"ר יוסי שמאי 23/03/2023 מידע נוסף

מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים מצטיינים להשתלב במעבדת מחקר בהנדסה ביו-רפואית בתחומים שונים כגון הנדסת רקמות, ביו-חומרים ואותות ביולוגיים, תוך לימוד שיטות מחקר וחשיבה מחקרית. על הסטודנט ללמוד את הרקע ולתאר בכתב את הניסויים בהם ישתלב ולקבל אישור מאיש הסגל האחראי על המעבדה. בסוף הסמסטר יסכם הסטודנט את פעילותו במעבדה ויגיש דו"ח כתוב וסמינר.

נוהל מעבדה מתקדמת

פרופ' שולמית לבנברג 10/02/2022 מידע נוסף

פרויקט 2 הוא קורס המשך לקורס פרויקט 1. הקורס כולל: חישובים הדרושים לתכן, בחירת חומרים, תכן מפורט של חלקי המכשיר ואביזרים הקשורים בו, תכן של מערכות הבקרה, התפקוד וההפעלה, הכנת תיק יצור, בניית אב-טיפוס, בדיקתו והסקת מסקנות לגבי התכן. בסוף הסמסטר תוצג מצגת ותוגש עבודה כתובה על הפרויקט.

ד"ר פיראס מואסי 02/04/2023 מידע נוסף

פרויקט 2 הוא קורס המשך לקורס פרויקט 1 הכולל לימוד ההיבטים היזמיים בפרויקט. הקורס כולל: חישובים הדרושים לתכן, בחירת חומרים, תכן מפורט של חלקי המכשיר ואביזרים הקשורים בו, תכן של מערכות הבקרה, הפקוד וההפעלה, הכנת תיק יצור, בניית אב-טיפוס, בדיקתו והסקת מסקנות לגבי התכן. ההיבט היזמי כולל: שיקולים מסחריים הקשורים לבחינת הכדאיות העסקית, הדרך הנדרשת לפיתוח ומסחור הפרויקט, והצגתו כמיזם להשקעה. בסוף הסמסטר תוצג מצגת ותוגש עבודה כתובה על הפרויקט. בנוסף, תוגש מצגת עסקית בסיסית, ודף תקציר למשקיעים.

פרופ"ח נתנאל קורין, ד"ר יעל רוזן, ד"ר פיראס מואסי 17/11/2021 מידע נוסף

חוקי היסוד של מעבר מומנטום, חם וחומר. עקרונות הדמיות במערכות למיניריות וטורבולנטיות. דיפוזיה ומעבר דרך ממברנות. מעבר חומר בהסעה. דיאליזה, אולטרפילטרציה. פרמקוקינטיקה של תרופות ורעלים עוקבים במחזור הדם. מודלים למעבר בין הגוף ומערכת טיפול חיצונית. כליה וכבד מלאכותיים.

פרופ' ג'וזואה שניטמן 22/10/2021 מידע נוסף

היבטים הנדסיים ומודלים של תכונות הממברנה, פוטנציאל הפעולה, מודל הודגקין-האקסלי וליו-רודי. פתרונות נומריים של התקדמות פוטנציאל הפעולה בסיב עצב וברקמה דו-מימדית. הגדרת מקורות, מודל מקורות – דיפולים, מונופולים. תיאורית גאוס וגרין, מוליך נפחי. הבעיה הישירה והבעיה ההפוכה. השפעות ביולוגיות של שדות אלקטרומגנטיים בתדר נמוך וגבוה (מדידה, השפעות תאיות ולגוף כולו, השפעות טיפוליות). אלקטרופורציה – השפעות השדה על ממברנה, הסעה של מולקולות, תרופות וחומרים גנטיים, יישומים מעבדתיים וברקמות חיות.

פרופ"ח יעל יניב 21/01/2024 מידע נוסף

היבטים מולקולריים: מחלה כהפרעה מטבולית. מנגנוני פעולה של תרופות. תרופות וטרום-תרופות: תכנון מולקולרי, מינון וריכוז בדם. קופולימרים וצמדים פולימר-תרופה. מיקרו-חלקיקים וננו-חלקיקים נושאי תרופות. היבטים אנזימטיים. פרמקוקינטיקה והתפלגות תרופות בגוף. הכוונת תרופות. מערכות הפעלה. מושגים ועקרונות. מנגנוני פעולה. מערכות הפועלות תחת בקרה פיזיולוגית. היבטים הנדסיים, יישומים.

פרופ"ח דפנה ויס 21/01/2024 מידע נוסף

מיועד לסטודנטים לתארים גבוהים

פרופ"ח יעל יניב 07/09/2020

הקורס מיועד לסטודנטים בתוכנית מצויינים הפקולטית. הסטודנט יונחה באופן אישי ע"י אחד מחברי הסגל בפקולטה ויתמחה באחד מהנושאים בחזית המדע הביו- רפואי בהיקף נרחב. הסטודנט יעבוד באופן עצמאי בסיום הקורס יערוך הסטודנט סמינר לקבוצה של חבר הסגל ויגיש דוח.

פרופ"ח יעל יניב 07/09/2020

קורס השלמה לסטודנטים לתארים מתקדמים בלבד

פרופ"ח יעל יניב 21/01/2024 מידע נוסף

שיטות מחקר של המערכת הקרדיווסקולרית. אקסיטביליות : יוניות, צימוד בין תאי. צימוד חשמלי-מכני. דינמיקה ואנרגטיקה של הסרכומר. מלקחי-לייזר. חוק פרנק-סטרלינג. רלקסציה ותפקוד דיאסטולי. זרימה קורונרית והצרויות קורונריות. שונות בקצב הלב. בקרת הזרימה הסיסטמית. הפרעות קצב והולכה. כשלון לב מכני. שיטות לכימות תפקוד וחיות הלב.לב מלאכותי.

פרופ"ח אמיר לנדסברג 21/01/2024 מידע נוסף

מבוא: הגדרות יסוד בהדמיה רפואית. הדמיה בעזרת קרני X. עקרונות הטומוגרפיה הממוחשבת ושימושיה. הדמיה באמצעות רדיו-איזוטופים. מצלמת גמא, SPECT, PET. הדמיה באמצעות אולטרסאונד. הדמיה באמצעות תהודה מגנטית גרעינית MRI.

ד"ר ג'ון קנדי 21/01/2024 מידע נוסף

לסטודנטים לתארים גבוהים בלבד

פרופ"ח יעל יניב 07/09/2020
מודלים וסווגם, שיערוך כאופטימיזציה. שגיאות ושאריות. הנחות סטטיסטיות סטנדרטיות. רגרסיה לינארית, משערכי מינימום ריבועים רגילים וממושקלים. תוחלת ושונות לפרמטרים ולחזוי. רגרסיה לינארית מרובת משתנים. רגרסיה אי לינארית שיטות חיפוש, אילוצים. מודלים דינמיים סטנדרטיים – משוואות רגישות. תכנון ניסויים. ניתוח השערוך.
ד"ר לימור פרייפלד, ד"ר מנחם (חמי) רוטנברג 21/01/2024 מידע נוסף

סמסטר אביב תש"פ: סמינר בדימות וגרייה של מוח האדם – ד"ר ציפי הורוביץ קראוס וד"ר פיראס מואסי.

סמסטר חורף תשפ"א: שיטות ביו-רפואיות לאבחון וטיפול בסרטן – ד"ר יוסי שמאי. קורס מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים ולסטודנטים בתואר ראשון שנה ד'

סמסטר אביב תשפ"א: גרייה ודימות מוח – ד"ר פיראס מואסי וד"ר ציפי הורוביץ קראוס. ניתן באנגלית. קורס מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים ולסטודנטים בתואר ראשון שנה ד' באישור המרצה.

פרופ"ח ציפי הורוביץ קראוס, ד"ר פיראס מואסי 23/03/2023 מידע נוסף

קורס יזמות (338002) פרי שיתוף פעולה בין הטכניון, אוניברסיטת Cornell Tech בארה"ב, חברת MindState , בית החולים איכילוב ורמב״ם.

צוותים משותפים של סטודנטים מהטכניון ומ-Cornell יפתחו יחד פתרונות טכנולוגיים בשילוב אסטרטגיה עסקית לצורך מיסחור פוטנציאלי.
הפרויקטים יתמקדו בפתרונות מעולם הרפואה הדיגיטלית אשר יתנו מענה לאתגרי הרפואה המודרנית כמו: הגיל השלישי, טיפול מרחוק, התאמה אישית של מידע, פתרונות לבעיות שמקורן במשבר האקלים העולמי ועוד.
בסיום הקורס ישתתפו הסטודנטים בהאקתון יזמות שימשך 3 ימים ובו יפתחו פתרונות חדשניים ויעילים לאתגרים רפואיים הניצבים בפני מרכזי הבריאות. את הצוותים ילוו מנטורים מאיכילוב ורמב"ם וצוותי מעצבים מקצועיים.

הצוותים הזוכים בשנים הקודמות הצטיינו בהקמת חברות סטארט אפ מוצלחות המעניקות פתרונות יחודיים וחדשניים לבעיות רפואיות מגוונות.

הקורס מיועד לסטודנטים מצטיינים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים.

קורס ניתן באנגלית.

 

Entrepreneurship course (338002) The result of a collaboration between the Technion, Cornell Tech University in the USA, MindState, Ichilov Hospital and Rambam

Joint teams of students from the Technion and Cornell will jointly develop technological solutions combined with a business strategy for potential commercialization.

The projects will focus on solutions from the world of digital medicine that will address the challenges of modern medicine such as – the elderly, remote care, personalization of information, solutions to problems arising from the global climate crisis and more.

At the end of the course, the students will participate in a 3-day entrepreneurship hackathon in which they will develop innovative and effective solutions to medical challenges facing health centers. The teams will be accompanied by mentors from Ichilov and Rambam and teams of professional designers.

The course is designed for outstanding undergraduate and graduate students. !

The winning teams in previous years have excelled in establishing successful start-ups that provide unique and innovative solutions to diverse medical problems

ד"ר יואכים בהר 08/09/2022 מידע נוסף

הקורס מחולק לשני חלקים: ייצור ואפיון מעגלים גנטיים בחיידקים. בחלק הראשון שילוב של שיטות בביולוגיה מולקולרית ליצירת פלסמידים חדשים כגון : תכנון פריימרים, PCR, שיבוט גבסון, אלקטרופורזה בג'ל, ריצוףDNA, טרנספורמציה של פלסמידים לתוך חיידקים וגידול חייקים. בחלק השני אפיון ובדיקת מעגלים גנטיים בעזרת שימוש באלקטרוכימיה, מיקרוסקופ, חלבונים פלורסנטיים, BIOLUMINESCENCE, ציטומטרית זרימה לאפיון ומיון תאים. הסטודנטים יתכננו, יבנו, ימדדו ויבדקו מעגלים גנטיים שונים :

1. משוב חיובי שמגביר אותות ביולוגים

2. משוב קדמי שמוריד אפקט הדדי בין אותות שונים

3. מתנד ביולוגי תוצאות למידה:

בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:

1.לעבוד בכלים ממוחשבים כדי לתכנן פריימרים לשיבוט וחיבור מקטעי דנ"א.

2. ליישם מודלים הנדסיים בביולוגיה סינטטית.

3. להשתמש בכלים פיזיקליים למדוד סיגנלים ביולוגים בתוך תא חי.

פרופ"ח ראמז דניאל 07/09/2020

 

 

ד"ר יוליה מרחר 05/02/2023 מידע נוסף

2.0 נקודות

מקצועות קדם: 335002 – מעבדה 2

מעבדה מתקדמת המאפשרת התמחות בתחומים של הדמיה ועיבוד אותות רפואיים, ביו- מכניקה, הנדסת רקמות וביו -חומרים. המעבדה כוללת 17-14 ניסוים, שמתוכם בוחרים הסטודנטים 5 ניסויים לפי תחומי ההתמחות/התעניינות. רוב הניסויים קשורים למחקרים המתבצעים בפקולטה ע"י חברי הסגל. קורס זה עוזר לסטודנטים לגבש את שטחי ההתעניינות ולבחור את התחום המועדף.

ד"ר יוליה מרחר 18/09/2023 מידע נוסף

2.0 נקודות

מקצועות קדם: (334011 – יסודות תכן ביו-חשמלי ו- 335001 – מעבדה להכרת מכשור ושיטות)

ציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר, בחני הכנה, הגשת דו"חות ובחינה סופית

המעבדה תתמקד באותות והדמיה. על הסטודנט לבחור ולהשלים חמישה ניסויים מרשימת הניסויים המתפרסמת בתחילת כל סמסטר.

כל ניסוי מורכב מפגישה של 4 שעות מטלות הכנה וכתיבת דו"ח מסכם.

 

The laboratory focuses on the fields of signals and imaging

.Each student must select and complete five experiments from the list of experiments published at the beginning of each semester

.Each experiment include: a 4 hour  meeting,  preparatory tasks and a report. Part of the experiments consists of two meetings of four  hours each

 

ד"ר יוליה מרחר 18/09/2023 מידע נוסף

2.0 נקודות

מקצועות קדם: (44102 – בטיחות במעבדות חשמל ו- 44105 – תורת המעגלים החשמליים ו- 334222 – מכניקת מוצקים להנ. ביו-רפואית)

מעבדה בסיסית המעניקה היכרות ראשונית עם התחום. המעבדה כוללת 7 ניסויים המתמקדים בהיכרות ותפעול של ציוד מדידה בתחום החשמל, המכניקה והביו -חומרים, שיטות מדידה, חישובי שגיאות וסטטיסטיקה שימושית. במהלך הלימודים בקורס, הסטודנטים רוכשים ידע בסיסי המקשר את הנלמד בקורסים התיאורטיים לשפת המעשה; לומדים על נוהלי בטיחות בתחום הניסוי, נהלי עבודה ומיומנות בהכנת דו"חות.

ד"ר יוליה מרחר 18/09/2023 מידע נוסף

קורס השלמה לסטודנטים לתארים גבוהים בלבד

ראה סילבוס בקורס 334274.

ד"ר קתרין ונדורנה 19/10/2022 מידע נוסף

הקורס יחשוף בפני סטודנטים להסמכה בשנה האחרונה בתואר (עם ממוצע מעל 82) את מגוון נושאי המחקר בפקולטה וכיווני מחקר עכשווים על מנת לעזור בבחירת נושא מחקר ומנחה בלימודים מתקדמים.

הקורס יהיה מורכב מהרצאה שבועית שתינתן על ידי חבר סגל בפקולטה, ויכלול כתיבת הצעת מחקר קצרה לפרויקט מחקרי לתואר מתקדם בהנחיית חבר הסגל.

בסוף הקורס הסטודנט:

1. יכיר את נושאי המחקר השונים בפקולטה.

2. ירכוש כלים עבור בחירת נושא מחקר ומנחה לתואר גבוה.

מיועד לסטודנטים בשנה ד' בעלי ממוצע 82 ומעלה.

פרופ' שולמית לבנברג 21/01/2024 מידע נוסף
מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לתחומי הפעילות השונים בהנדסה ביו-רפואית ולנושאים אותם ילמדו בצורה יסודית יותר בסמסטרים מתקדמים. במהלך הקורס תינתנה הרצאות שישקפו את ההוראה והמחקר בפקולטה בשלושת המגמות העיקריות:
1. הדמיה ומכשור רפואי
2. מערכות ביומכניות
3. ביו-חומרים וביוטכנולוגיה. הקורס מיועד לסטודנטים מהפקולטה להנדסה ביורפואית.
ד"ר יוסי שמאי 21/01/2024 מידע נוסף

משוואות מקסוול, גלים אלקטרומגנטים, קרניים גאוסייניות, פולסים אופטיים, דיפרסיה, אופטיקה גיאומטרית, רמות אנרגיה באטומים ובמולקולות, פיזור, בליעה, אינטראקציה אור-רקמה, מולקולות פלואורסנטיות, לייזרים, אופטיקת פרייה, קירובי פרנל ופראונהופר, העדשה, דימות אופטי, גילוי אור, המצלמה. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט ידע:

1. לתכנן מערכות אופטיות פשוטות.

2. לחשב כושר הפרדה של מערכת אופטית.

3. לחשב מבנה והתקדמות של קרן לייזר.

4. לבצע אנליזת פורייה של תמונה אופטית.

5. להעריך יחס אות-רעש של אות אופטי.

פרופ"ח דביר ילין 23/03/2023 מידע נוסף

בעיות הופכיות לינאריות: שיטות רגולריזציה, דלילות ודגימה מכווצת, דימות דרך תווך מפזר/סיב אופטי. אופטיקת פורייה: פונקצית תמסורת קוהרנטית/לא קוהרנטית, מערכת F4, מודל נומרי של עדשה ומיקרוסקופ. מיקרוסקופית מיקום: שיטות דימות קיימות, שיטות למיקום חלקיקים, ניתוח עפ"י תורת השערוך, שימוש במדידות על ציר הזמן. עקיבה מיקרוסקופית אחרי חלקיקים: אלגוריתמי עקיבה, מסנן קלמן, טשטוש. עיבוד מידע אופטי: שחזור פאזה, אופטיקה אדפטיבית, מדידת חזית-גל. דימות תלת מימדי: הבדלים בין דימות מקרוסקופי למיקרוסקופי, דימות רב-מוקדי, שדה-אור, עיצוב תגובת הלם אופטית, מיקום באמצעות התאבכות.% תוצאות למידה: עם סיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: % 1. להבין ולבצע חישובים בתחום הדימות החישובי האופטי.%2. לבצע סימולציות נומריות בסיסיות בתחום המיקרוסקופיה החישובית 3. להבין את המגבלות הניסיוניות והחישוביות של השיטות השונות.

פרופ"ח יואב שכטמן 23/04/2023 מידע נוסף

קורס יינתן באנגלית.

פרופ"ח יעל יניב 20/10/2022 מידע נוסף

קורס יינתן באנגלית.

מיועד לסטודנטים לתארים גבוהים ולסטודנטים לתואר ראשון בשנה ד' באישור המרצה.

פרופ"ח נתנאל קורין 02/09/2021 מידע נוסף

1. חומרים בעלי ענין רפואי: פולימרים, חומרים קרמיים, מתכות, היבטים כימיים וכימיו-פיסיקליים.
2. חומרים מבניים חדשים ברפואה: חומרים נקבוביים, חומרים מרוכבים.
3. התנהגות החומרים בתנאים פיסיולוגיים, ביוקומפטיביליות.
4. הפרדת בין-חומרים, שיטות קלסיות ושיטות מתקדמות.
5. פולימרים נושאי תרופות. תרופות "מונחות".
6. מערכות לשחרור תרופות בקצב מבוקר: תכונות והיבטים הנדסיים.
7. קטליזטורים ומספחים בלתי מסיסים ובעלי ספציפיות ביולוגית, תכשירים לטיהור דם מרעלים ומטבוליטים.
8. הנדסה מולקולרית.
9. מערכות ביוכימיות לעיבוד מידע: מתגים, שערים לוגיים, רשתות עצביות.

ד"ר יוסי שמאי 07/09/2020

מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים מצטיינים להשתלב במעבדת מחקר בהנדסה ביו-רפואית בתחומים שונים כגון הנדסת רקמות, ביו-חומרים ואותות ביולוגיים, תוך לימוד שיטות מחקר וחשיבה מחקרית. על הסטודנט ללמוד את הרקע ולתאר בכתב את הניסויים בהם ישתלב ולקבל אישור מאיש הסגל האחראי על המעבדה. בסוף הסמסטר יסכם הסטודנט את פעילותו במעבדה ויגיש דו"ח כתוב וסמינר.

נוהל מעבדה מתקדמת ובקשת רישום

פרופ' שולמית לבנברג 10/02/2022 מידע נוסף
תאים ממוינים ומבנה רקמות. נדידת תאים ומגעים בין תאים. המטריקס החוץ תאי. קולטנים והעברת אותות בתקשורת בין תאים. התחדשות ומוות תאים ברקמות. התמיינות תאים ורקמות בהתפתחות העוברית.
פרופ' שולמית לבנברג 21/01/2024 מידע נוסף

למידת תחומי עיבוד מידע בנושא של הסקת נתונים מהמערכות הרפואיות.

התחומים הנלמדים: עיבוד מקדים למידע, גרפיקה למידע, רגרסיה למידע , הורדת מימדים ( PCA, ICA ), בחירת תכונות רלוונטיות במידע, אלגוריתמי סיווג ( LR, SVM, NN ) רשתות נוירונים עמוקות.

תוצאות למידה: שימוש בפייתון במערכות לומדות, בניית פרויקטים במערכות לומדות, הכרת תחומים נרחבים במערכות לומדות ומסווגים פופולריים רשתות לומדות עמוקות, אנליזת מערכות רפואיות בהיבטי מערכות לומדות.

רישום לקורס

ד"ר יואכים בהר 21/01/2024 מידע נוסף

ננו-חלקיקים ומולקולות כסמנים בביולוגיה. סוגים שונים של ננו-חלקיקים, תהליכי יצור, הרכב וכימיית פני-שטח, תאימות ביולוגית. ננו-חלקיקים כנשאים וכמטרות לטיפולים רפואים. תנועתיות מאולצת ופלקטואציות תרמיות בתמיסה. מבוא לריאולוגיה ומשוואות קונסטיטוטיביות. ננו-חלקיקים במדידות מכניות וריאולוגיות ברמת תא יחיד.

רישום לקורס

פרופ"ח דפנה ויס 24/01/2023 מידע נוסף

קורס יזמות רפואית מונחה "צורך רפואי" עפ"י המתולוגיה שפותחה בסטנפורד, ארה"ב. במהלך הקורס הסטודנטים ישובצו בצוותי עבודה ובמשך שנה אקדמית (שני סמסטרים) ישלימו את כל  תהליך היזמות החל מזיהוי הצורך, מציאת פתרונות אפשריים תוך פיתוח עד לבניית אב טיפוס ובנית אסטרטגיה להשקת הפתרון לכדי מוצר בשוק.

סמסטר א' יעסוק בשלב הזיהוי הצרכים הרפואיים – משתתפי הקורס ישולבו במחלקות הרפואיות של בית החולים בליווי מנטורים קליניים בכדי לאתר ולזהות צרכים רפואיים. לאחר מכן ילמדו טכניקות סינון של הצרכים תוך שהם מעמיקים באספקטים קליניים, בעלי עניין וטכנולוגיות קימות בכדי לזקק צורך אחד כמצע לפיתוח פתרונות אפשריים. במסגרת התהליך ילמדו ויכירו הסטודנטים את פילוסופיית החשיבה העיצובית (Design Thinking), סדנאות סיעור מוחות ופיתוח אב-טיפוס. בסיום הסמסטר יציגו הסטודנטים את שלושת הקונספטים המובילים לצורך שהוגדר.

הסמסטר השני יתחיל בסינון של הקונספטים הנבחרים על-ידי ניתוח מעמיק של ההתכנות הטכנולוגית והעסקית תוך שימוש בהקמת אב טיפוס, סוגיות רגולציה, ניתוח מודלים עסקיים רלוונטיים ועוד. לאחר מכן ימשיכו הסטודנטים בשלב היישום לפיתוח אב-טיפוס מתקדמים ואסטרטגיה נוכח ניתוח סיכונים תחת הדרכת מנטורים עסקיים. הסטודנטים יעברו סדנאות לשיפור יכולות להעברת מצגות ושיווק רעיונות, כמו כתיבת פטנטים. מצגת הסיום תעסוק בהצגת הצורך, הצעה לפתרונו והסיכונים האפשריים, הצגת אב-טיפוס והישגים נוספים כגון רישום פטנט ויצירת קשרים אסטרטגים להמשך פיתוח המוצר.

הסטודנטים יבחרו, יאפיינו ויבססו צורך קליני ויחלו בסיעור מוחות לגבי פתרונות טכנולוגיים אפשריים. בהמשך, הסטודנטים יעריכו את הפתרונות הטכנולוגיים שהוצעו ויבחרו בפתרון מוביל אותו יפתחו באמצעות בניית אבותי-טיפוס, הפחתת הסיכון הטכני, אסטרטגיות לטיפול בדרישות ספציפיות לבריאות (רגולציה, שיפוי) ואסטרטגיה עסקית (קניין רוחני, מימון, מסחור).

תוצאות למידה: הקורס מספק מבוא אינטנסיבי לתהליך של חדשנות טכנולוגית בתחום הרפואי. כחלק מצוות רב-תחומי של פרויקט, ילמד התלמיד: כיצד לזהות צורך קליני משמעותי ללא פתרון קיים.

לתכנן פתרון טכנולוגי ולייצר אב-טיפוס כדי לענות על הצורך הרפואי שזוהה. להכין תכנית להבאת הפתרון לשוק (כולל התייחסות גיוס מימון, קניין רוחני, רגולציה, שיפוי ומודלים עסקיים).

פרופ"ח נתנאל קורין, ד"ר יונה וייסבוך 09/08/2022 מידע נוסף

פיזיולוגיה של הלב, מחזור הדם, המודינמיקה, נשימה, כליה, עיכול וויסות הורמונלי של הסביבה הפנימית של הגוף. ניתוח כמותי של תפקוד מערכות הגוף. זרימה בכלי דם ובדרכי האוויר, פעילות מכנית וחשמלית של הלב, מחזור הדם הכלילי, הריאתי וההיקפי, בקרת הלב ומחזור הדם, שיחלוף גזים בריאה וברקמה, נשיאת חמצן ודו-תחמוצת הפחמן בדם, מכניקה של הנשימה, בקרת הנשימה, מאזן הנוזלים, האלקטרוליטים ויון מימן בגוף, הפרשת חומרים על ידי הכליה, בקרת תפקוד הכליה, ספיגת חומרי מזון במערכת העיכול, מכניקה של תנועתיות מערכת העיכול, בקרת מערכת העיכול, ויסות הורמונלי של מערכות הגוף – בלוטות ההפרשה הפנימית ומערכות משוב פיזיולוגיות.

רישום לקורס

 

ד"ר קתרין ונדורנה 14/01/2024 מידע נוסף

עקרונות מכשור רפואי, קריטריוני תכן ורגולריזציה. אופיינים סטטיים ודינמיים של מתמרים המשמשים ברפואה, תופעות מיסוך, רעש מדידה וסחיפה. מעגלי תמורה, פונקציות ותמסורת ושגיאות מדידה של ביו-מתמרים. פיזיקה של מוליכים למחצה, עקרונות צומת וטרנזיסטור בי-פולרי, FET ו- CMOS. תכן מעגלים ומגברים לינאריים ע"י מעגלי תמורה ושיטות תכן. דפי מפרט, שימושים סטנדרטיים ומיוחדים לציוד רפואי. תכן מסננים אנלוגיים מסדר ראשון ושני, מסננים מיוחדים. שערים ומעגלי מיתוג. תכן של מערכות מדידה רפואית, התאמת אימפדנסים ושיפור יחס אות לרעש, ושיקולי עיבוד אותות, בטיחות וקרינה.

 

פרופ"ח ראמז דניאל, ד"ר מנחם (חמי) רוטנברג 21/01/2024 מידע נוסף

הפרויקט עוסק בתכן מכשור או מערכת לאבחנה או טיפול בתחום הרפואי. העבודה כוללת: סקר ספרות ואיסוף מידע רלוונטי, ניתוח כלכלי של הבעיה כולל סקר שוק, סקירת האפשרויות לפתרון, ניתוח פונקציונלי של האפשרויות, בחירת הפתרון האופטימלי והכנת תכן ראשוני. בסוף הסמסטר תוצג מצגת ותוגש עבודה כתובה על הפרויקט.

מיועד לסטודנטים במצב אקדמי תקין, שצברו 110 נק' לפחות. ניתן ללמוד את הקורס עם 3 מתוך 4 הקדמים, כשהקדם החסר יושלם במקביל, בתנאי שהסטודנט יחתים את המנחה הראשי של הפרויקט, את ראש המעבדה ואת האחראי על הפרויקטים על כך שהם יודעים שהקדם חסר לסטודנט ובכל זאת מאשרים לו לעשות את הפרויקט. פרויקט 1 נעשה בקבוצות סטודנטים. כל קבוצה בוחרת נושא מתוך רשימת פרויקטים המפורסמת בראשית הסמסטר.

על מנת לקחת בסמסטר ב' את הקורס 334015 (4.0 נק') יש להירשם בסמסטר א' למסלול היזמי.

ד"ר פיראס מואסי 21/01/2024 מידע נוסף