הנדסת ננו-רפואה

  • שיטות חישוביות לניבוי הרכבה עצמית של ננו-חלקיקים תרופתיים
  • שימוש בקרינה מייננת להכוונת ננו-חלקיקים
  • פיתוח מייצבי-על פלורסנטים לננו-גבישים
  • אוטומציה בתהליכי פורמולציה
  • ריצוף מולקולות בעזרת ננו-חרירים
  • ננו-חלקיקים מונחי הדמיה
  • ננו-תרופות למערכת קרדיווסקוליארית
  • העברת תרופות ממוקדת

מעבדות המחקר: 

הנדסת ננו-רפואה ממוחשבת לסרטן, מעבדה לביו-ננוטכנולוגיה, מעבדה להדמיה רפואית, מעבדה להנדסת ננורפואה קרדיווסקולרית, מעבדה לזורמים ביולוגיים, מעבדה להנדסת רקמות וביו-חומרים, מעבדה לממשקים ביו-חשמליים וביו-מכניים

מעבדה לננו-רפואה אנטי-סרטנית וננו-אינפורמטיקה

ד"ר יוסי שמאי

טלפון 073-3781203
דוא"ל yshamay@technion.ac.il
משרד חדר 119 בניין סילבר
קישור למעבדה https://www.shamaylab.com/research-1

מעבדה לביו-ננו-טכנולוגיה

פרופ' עמית מלר

תפקיד סגן דיקן ללימודי הסמכה
טלפון 04-8293202
דוא"ל ameller@technion.ac.il
משרד חדר 627 בניין אמרסון
קישור למעבדה https://www.meller-lab.net

מעבדה להדמיה רפואית באמצעות MRI ואולטראסאונד, טיפולים מונחי הדמיה ושימוש בננו-חלקיקים

פרופ' חיים אזהרי

תפקיד דיקן הפקולטה bmdean@bm.technion.ac.il
טלפון 073-3781716
דוא"ל haim@bm.technion.ac.il
משרד חדר 303 בניין סילבר
קישור למעבדה https://medical-imaging.net.technion.ac.il

מעבדה להנדסת ננו-רפואה קרדיווסקולרית

פרופ"ח נתנאל קורין

טלפון 073-3784116
דוא"ל korin@technion.ac.il
משרד חדר 246 בניין סילבר
קישור למעבדה https://korinlab.net.technion.ac.il

מעבדה לזורמים ביולוגיים

פרופ' ג'וזואה שניטמן

טלפון 073-3785678
דוא"ל sznitman@technion.ac.il
משרד חדר 246 בניין סילבר
קישור למעבדה https://sznitmanlab.net.technion.ac.il

מעבדה להנדסת רקמות וביו-חומרים

פרופ"ח דרור סליקטר

טלפון 073-3784805
דוא"ל bmdror@technion.ac.il
משרד חדר 168 בניין סילבר
קישור למעבדה https://brm.technion.ac.il
hemi rotenberg

ממשקים ביו-חשמליים וביו-מכניים

ד"ר מנחם (חמי) רוטנברג

טלפון 073-3783857
דוא"ל hemir@bm.technion.ac.il
משרד חדר 356, בנין סילבר
קישור למעבדה https://biointerfaces-lab.net.technion.ac.il/