הנדסת ננו-רפואה

  • שיטות חישוביות לניבוי הרכבה עצמית של ננו-חלקיקים תרופתיים
  • שימוש בקרינה מייננת להכוונת ננו-חלקיקים
  • פיתוח מייצבי-על פלורסנטים לננו-גבישים
  • אוטומציה בתהליכי פורמולציה
  • ריצוף מולקולות בעזרת ננו-חרירים
  • ננו-חלקיקים מונחי הדמיה
  • ננו-תרופות למערכת קרדיווסקוליארית
  • העברת תרופות ממוקדת

מעבדות המחקר: 

הנדסת ננו-רפואה ממוחשבת לסרטן, מעבדה לביו-ננוטכנולוגיה, מעבדה להדמיה רפואית, מעבדה להנדסת ננורפואה קרדיווסקולרית, מעבדה לזורמים ביולוגיים, מעבדה להנדסת רקמות וביו-חומרים, מעבדה לממשקים ביו-חשמליים וביו-מכניים