הדמיה רפואית

  • הדמיה רפואית (אולטרסאונד, CT ,PET ,MRI ודימות אופטית)
  • אולטרסאונד טיפולי
  • טיפולים רפואיים מונחי הדמיה
  • שיטות מיקרוסקופיה מתקדמות
  • דימות מבוסס תהודה מגנטית חישובי
  • ביו-פוטוניקה, אופטיקה ואלקטרו-אופטיקה ביו-רפואית

מעבדות המחקר:  

מעבדה להדמיה רפואית, בינה מלאכותית ברפואה, מעבדה לאופטיקה ביו-רפואית, מעבדה למערכות ביואנרגטיות וביו-חשמליות, המעבדה לחקר והנדסת שיקום התנועה, מעבדה לביו-ננוטכנולוגיה, המעבדה לנוירו-הנדסה, מעבדה לננו-ביואופטיקה, מעבדה למדידות באולטרסאונד, מעבדה לביולוגיה סינתטית וביואלקטרוניקה, MRI חישובי בין תחומי

מעבדה להדמיה רפואית באמצעות MRI ואולטראסאונד, טיפולים מונחי הדמיה ושימוש בננו-חלקיקים

פרופ"ח אזהרי חיים

טלפון 04-8294145
דוא"ל haim@technion.ac.il
משרד חדר 366 בניין סילבר
קישור למעבדה https://medical-imaging.net.technion.ac.il

המעבדה לבינה מלאכותית ברפואה (במ"ר)

ד"ר בהר יואכים

טלפון 04-8294125
דוא"ל jbehar@technion.ac.il
משרד בניין סילבר
קישור למעבדה https://aim-lab.github.io/index.html

מעבדה לאופטיקה ביו-רפואית

פרופ"ח ילין דביר

טלפון 04-8293832
דוא"ל yelin@technion.ac.il
משרד בניין סילבר חדר 265
קישור למעבדה https://yelin.net.technion.ac.il

מעבדה למערכות ביו-אנרגטיות וביו-חשמליות

פרופ"ח יניב יעל

תפקיד סגנית דיקן לתארים מתקדמים
טלפון 04-8294124
דוא"ל yaely@bm.technion.ac.il
משרד חדר 321 בניין סילבר
קישור למעבדה https://bioelectric-bioenergetic-lab.net.technion.ac.il

המעבדה לחקר והנדסת שיקום התנועה

ד"ר מואסי פיראס

טלפון 077-8874137
דוא"ל mawasef@technion.ac.il
משרד בניין סילבר חדר 146
קישור למעבדה https://www.mawase-lab.com

מעבדה לביו-ננו-טכנולוגיה

פרופ' מלר עמית

תפקיד סגן דיקן לגיוס סגל
טלפון 04-8293202
דוא"ל ameller@technion.ac.il
משרד חדר 627 בניין אמרסון
קישור למעבדה https://www.meller-lab.net

המעבדה לנוירו-הנדסה

ד"ר פרייפלד לימור

טלפון 04-8291202
דוא"ל freifeld@technion.ac.il
משרד חדר 119 בניין סילבר
קישור למעבדה https://neuroengineering.net.technion.ac.il

מעבדה לננו-ביו-אופטיקה

ד"ר שכטמן יואב

תפקיד אחראי מסלול משולב להנדסה ביו-רפואית ופיזיקה
טלפון 04-8291422
דוא"ל yoavsh@technion.ac.il
משרד 801 בנין אמרסון
קישור למעבדה https://nanobiooptics.net.technion.ac.il

מעבדה לאותות ומערכות ביולוגיים והדמיה רפואית

פרופ' אמריטוס אדם דן

טלפון 077-8874140
דוא"ל dan@bm.technion.ac.il
משרד חדר 355 בניין סילבר
קישור למעבדה https://danadam.net.technion.ac.il

מעבדה לביולוגיה סינתטית וביואלקטרוניקה

פרופ"מ דניאל ראמז

טלפון 04-8291546
דוא"ל ramizda@technion.ac.il
משרד בניין אמרסון חדר 720
קישור למעבדה https://synbiobmtechnion.net.technion.ac.il

מעבדה לדימות חישובי מבוסס תהודה מגנטית

ד"ר פריימן מוטי

טלפון 077-8874147
דוא"ל moti.freiman@bm.technion.ac.il
משרד בניין סילבר חדר 239
קישור למעבדה https://tcml-bme.github.io/