הדמיה רפואית

  • הדמיה רפואית (אולטרסאונד, CT ,PET ,MRI ודימות אופטית)
  • אולטרסאונד טיפולי
  • טיפולים רפואיים מונחי הדמיה
  • שיטות מיקרוסקופיה מתקדמות
  • דימות מבוסס תהודה מגנטית חישובי
  • ביו-פוטוניקה, אופטיקה ואלקטרו-אופטיקה ביו-רפואית

מעבדות המחקר:  

מעבדה להדמיה רפואית, בינה מלאכותית ברפואה, מעבדה לאופטיקה ביו-רפואית, מעבדה למערכות ביואנרגטיות וביו-חשמליות, המעבדה לחקר והנדסת שיקום התנועה, מעבדה לביו-ננוטכנולוגיה, המעבדה לנוירו-הנדסה, מעבדה לננו-ביואופטיקה, מעבדה למדידות באולטרסאונד, מעבדה לביולוגיה סינתטית וביואלקטרוניקה, MRI חישובי בין תחומי, מעבדה לדימות רב-מערכתי פרה-קליני, מעבדה לחקר ביומכניקה של התנועה וטכנולוגיה לבישה, המעבדה לביופיזיקה וננו-דינמיקה

מעבדה להדמיה רפואית באמצעות MRI ואולטראסאונד, טיפולים מונחי הדמיה ושימוש בננו-חלקיקים

פרופ' חיים אזהרי

תפקיד דיקן הפקולטה bmdean@bm.technion.ac.il
טלפון 073-3781716
דוא"ל haim@bm.technion.ac.il
משרד חדר 303 בניין סילבר
קישור למעבדה https://medical-imaging.net.technion.ac.il

המעבדה לבינה מלאכותית ברפואה (במ"ר)

ד"ר יואכים בהר

טלפון 073-3784125
דוא"ל jbehar@technion.ac.il
משרד בניין סילבר
קישור למעבדה https://www.aimlab-technion.com

מעבדה לאופטיקה ביו-רפואית

פרופ"ח דביר ילין

טלפון 073-3783832
דוא"ל yelin@technion.ac.il
משרד בניין סילבר חדר 265
קישור למעבדה https://yelin.net.technion.ac.il

מעבדה למערכות ביו-אנרגטיות וביו-חשמליות

פרופ"ח יעל יניב

תפקיד סגנית דיקן לתארים מתקדמים
טלפון 073-3784124
דוא"ל yaely@bm.technion.ac.il
משרד חדר 321 בניין סילבר
קישור למעבדה https://bioelectric-bioenergetic-lab.net.technion.ac.il

המעבדה לחקר והנדסת שיקום התנועה

ד"ר פיראס מואסי

טלפון 073-3781204
דוא"ל mawasef@technion.ac.il
משרד בניין סילבר חדר 146
קישור למעבדה https://www.mawase-lab.com

מעבדה לביו-ננו-טכנולוגיה

פרופ' עמית מלר

תפקיד סגן דיקן ללימודי הסמכה
טלפון 04-8293202
דוא"ל ameller@technion.ac.il
משרד חדר 627 בניין אמרסון
קישור למעבדה https://www.meller-lab.net

המעבדה לנוירו-הנדסה

ד"ר לימור פרייפלד

טלפון 073-3781202
דוא"ל freifeld@technion.ac.il
משרד חדר 329 בניין סילבר
קישור למעבדה https://neuroengineering.net.technion.ac.il

מעבדה לננו-ביו-אופטיקה

פרופ"ח יואב שכטמן

תפקיד אחראי מסלול משולב להנדסה ביו-רפואית ופיזיקה
טלפון 04-8291422
דוא"ל yoavsh@technion.ac.il
משרד 801 בנין אמרסון
קישור למעבדה https://www.clever-microscopy.com

מעבדה לאותות ומערכות ביולוגיים והדמיה רפואית

פרופ' אמריטוס דן אדם

טלפון 073-3784140
דוא"ל dan@bm.technion.ac.il
משרד חדר 355 בניין סילבר
קישור למעבדה https://danadam.net.technion.ac.il

מעבדה לביולוגיה סינתטית וביואלקטרוניקה

פרופ"ח ראמז דניאל

טלפון 04-8291546
דוא"ל ramizda@technion.ac.il
משרד בניין אמרסון חדר 720
קישור למעבדה https://synbiobmtechnion.net.technion.ac.il

מעבדה לדימות חישובי מבוסס תהודה מגנטית

ד"ר מוטי פריימן

טלפון 073-3784147
דוא"ל moti.freiman@bm.technion.ac.il
משרד בניין סילבר חדר 239
קישור למעבדה https://tcml-bme.github.io/

מעבדה לחקר ביומכניקה של התנועה וטכנולוגיה לבישה

ד"ר אריאל פישר

טלפון 073-3782965
דוא"ל ariellef@technion.ac.il
משרד חדר 117, בניין סילבר
קישור למעבדה https://www.fischerbiomotionlab.com/

המעבדה לביופיזיקה וננו-דינמיקה

פרופ' יובל גרעיני

טלפון 077-8871280
דוא"ל yuval.garini@technion.ac.il
משרד בנין אמרסון, חדר 10
קישור למעבדה https://www.garini-lab.com/

מעבדה לדימות רב-מערכתי פרה-קליני

ד"ר קתרין ונדורנה

טלפון 073-3784118
דוא"ל k.vandoorne@technion.ac.il
משרד חדר 355, בנין סילבר
קישור למעבדה https://www.vandoornelab.com/