הדמיה רפואית

  • הדמיה רפואית (אולטרסאונד, CT ,PET ,MRI ודימות אופטית)
  • אולטרסאונד טיפולי
  • טיפולים רפואיים מונחי הדמיה
  • שיטות מיקרוסקופיה מתקדמות
  • דימות מבוסס תהודה מגנטית חישובי
  • ביו-פוטוניקה, אופטיקה ואלקטרו-אופטיקה ביו-רפואית

מעבדות המחקר:  

מעבדה להדמיה רפואית, בינה מלאכותית ברפואה, מעבדה לאופטיקה ביו-רפואית, מעבדה למערכות ביואנרגטיות וביו-חשמליות, המעבדה לחקר והנדסת שיקום התנועה, מעבדה לביו-ננוטכנולוגיה, המעבדה לנוירו-הנדסה, מעבדה לננו-ביואופטיקה, מעבדה למדידות באולטרסאונד, מעבדה לביולוגיה סינתטית וביואלקטרוניקה, MRI חישובי בין תחומי, מעבדה לדימות רב-מערכתי פרה-קליני, מעבדה לחקר ביומכניקה של התנועה וטכנולוגיה לבישה, המעבדה לביופיזיקה וננו-דינמיקה