ביומכניקה וזרימה

 • ביומכניקה שיקומית
 • ביומכניקה של מולקולות וננו-חלקיקים
 • ביומכניקה ומכנו-ביולוגיה של התא
 • ביומכניקה של רקמות ואברים בבריאים ובחולים
 • ביומכניקה של הלב והשריר
 • זרימה במערכות הגוף (מחזור הדם, ריאה)
 • מיקרו-זרימה וביו-ראולוגיה
 • שיטות למדידת זרימה
 • אבחון וטיפול בבעיות זרימה
 • תופעות מעבר ומטבוליזם
 • בקרה של מערכות פיזיולוגיות
 • תכן ביומכני
 • איברים מלאכותיים והתקני עזר
 • ביומכניקה בהנדסת רקמות

מעבדות המחקר:  

מעבדה להנדסת ננורפואה קרדיווסקולרית, מעבדה למכאנוביולוגיה של סרטן ופצעים, מעבדה לזורמים ביולוגיים, המעבדה לחקר והנדסת שיקום התנועה, מעבדה להנדסת רקמות ותאי גזע, מעבדה לחקר ביומכניקה של התנועה וטכנולוגיה לבישה