תכנית הדס למצטיינים בהנדסה ביו-רפואית

הפקולטה להנדסה ביו-רפואית מציעה לסטודנטים מצטיינים תכנית מיוחדת ועשירה בתכנים

  • מלגה
  • מימון לטובת הצגת פרויקט בכנס מחקרי
  • תשלום עבור העברת סדנאות בפקולטה או עבור סיוע בכתיבת עזרי הוראה
  • אפשרות לרוטציה בין מעבדות בפקולטה בסמסטר הרביעי ובקיץ כפי שנהוג במעבדות המובילות בעולם
  • הנחיה אישית על-ידי חוקרי הפקולטה
  • מנת מלגה נוספת בשנה הראשונה בתואר מתקדם בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון
  • פרויקט גמר מחקרי בשנה הרביעית. פרויקט זה יוכל לשמש כנושא מחקר לתואר גבוה
  • פעילות חברתית, מגבשת ומעניינת ועוד
  • הצטרפות לתכנית בשנה ב' ללימודים
  • קול קורא להצטרפות לתכנית נשלח בחודש נובמבר

אחראית אקדמית על התכנית פרופ"ח יעל יניב: yaely@bm.technion.ac.il