תואר שלישי – דוקטור לפילוסופיה (PhD)

הפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון מציעה תכניות השתלמות לתואר דוקטור לסטודנטים המעוניינים לשלב שיטות מחקר, פיתוח ותכן הנדסיים בכל תחומי הרפואה.

ההשתלמות לתואר "דוקטור לפילוסופיה" (PhD) בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי זיקה למחקר בשטח של הנדסה ביו-רפואית. 

תכניות ההשתלמות מיועדות לבוגרי תואר שני במקצועות ההנדסה, במדעים מדוייקים, במדעי החיים ורפואה שהישגיהם בלימודי התואר השני והמחקר גבוהים.

הפקולטה מציעה לימודים לדוקטורט ב- 3 מסלולים:

לימודי דוקטורט במסלול רגיל

לימודי דוקטורט במסלול מיוחד

לימודי דוקטורט במסלול ישיר

על המועמד לעמוד בדרישות של ציון ממוצע 85 ומעלה בלימודי המגיסטר וציון תזה מעל 85.

מועמד שאינו בעל רקע הנדסי וכן מועמד בעל תואר דוקטור ברפואה, יחוייב במקצועות השלמה בהיקף של 10 נקודות במדעים ובהנדסה ביו-רפואית, חלקם ברמת הסמכה. מקצועות ההשלמה ייקבעו בהתאם לרקע האקדמי של הסטודנט. מועמד שאינו בעל רקע בהנדסה ביו-רפואית יחוייב ב-1 נק' השלמה (ראו טבלה). כמו כן, החלטת הוועדה הפקולטית ללימודים לתארים מתקדמים תתבסס, בין יתר השיקולים, על תעודות, קורות חיים, הישגים מקצועיים, מכתבי המלצה מקצועיים והמלצת וועדה מראיינת.

הרשמה ללימודי תארים מתקדמים.

לימודי דוקטורט במסלול מיוחד מיועדים לסטודנטים בעלי תואר ראשון הנדסי או מדעי, שסיימו את התואר הראשון בהצטיינות (ציון ממוצע 90 לפחות) או שהיו מצטייני נשיא ב-4 הסמסטרים האחרונים.

לימודי דוקטורט במסלול ישיר מיועדים לסטודנטים לתואר מגיסטר אשר הצטיינו בלימודים ובמחקר. סטודנט יוכל להסב את מעמדו לסטודנט לקראת התואר דוקטור במסלול ישיר בתנאי שעמד בתנאים שהציב ביה"ס לתארים מתקדמים.

צבירה של 9 נקודות והגשת עבודת מחקר.

הגשת חיבור תמציתי תוך 11 חודשים מתחילת ההשתלמות. סטודנט לתואר דוקטור יגיש תיאור תמציתי של הצעת המחקר, אשר יוגש לוועדה פקולטית וישמש כבסיס לבחינת המועמדות. סטודנט לדוקטורט ישיר יגיש תיאור תמציתי  לאחר 5 חודשים מהמעבר לתואר.

סטודנטים לתואר דוקטור נדרשים להשתתף בקורס (218000) מקוון בנושא "אתיקה של המחקר" כתנאי להגשת נושא המחקר או התיאור התמציתי.

רשימת קורסים הנלמדים בפקולטה.

לימודי השלמה נועדו להקנות למשתלם את הרקע ההנדסי הספציפי הדרוש להתמחותו ולביצוע עבודת המחקר.

על הסטודנט המשלים לקבל ממוצע ציונים במקצועות ההשלמה מעל 85, כאשר בכל מקצוע, הסטודנט צריך להשיג ציון "עובר" (ציון 65 באופן כללי, פרט למקצועות המופיעים בטבלת מקצועות ההשלמה, בהם נדרש לקבל ציון של 75 לפחות).

מקצועות ההשלמה בהנדסה ביו-רפואית יהיו מתוך המקצועות העיוניים הנלמדים במסגרת הקורסים הנלמדים בפקולטה, למעט מעבדות, פרויקטים ומקצועות סמינרים.

מקצועות ההשלמה ייבחרו על ידי המנחה ויאושרו על ידי הוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים. ההשלמה כוללת מקצועות לימוד בהנדסה ביו-רפואית, לפי המכסה המתוארת בטבלה.

רקע אקדמי קודם מספר נקודות ההשלמה הערות
MSc בהנדסה או במדעים מדויקים 1 קורס אנטומיה 337004

בנוסף, במסגרת 9 הנקודות לתואר יש ללמוד לפחות 3 נקודות מקורסי הפקולטה

Msc, MD במדעי החיים / מדעי הרפואה 10 על פי סל המקצועות להלן

 

מקצועות ההשלמה בהנדסה ביו-רפואית יהיו מתוך המקצועות העיוניים הנלמדים במסגרת לימודי תואר ראשון בפקולטה, למעט מעבדות, פרויקטים ומקצועות סמינרים. מקצועות ההשלמה ייבחרו ע"י המנחה ויאושרו ע"י הוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים. ההשלמה כוללת מקצועות בהנדסה ביו-רפואית, לפי המכסה המתוארת בטבלה.

מקצועות ההשלמה 

337004 מבוא לאנטומיה מיקרו ומאקרו 1.0 נק'
336022 מתא לרקמה 2.5 נק'
337001 ביופיזיקה ונוירופיזיקה למהנדסים  2.5 נק'
337002 פיזיולוגיה של מערכות הגוף  3.0 נק' 

הערה: מאחר והפקולטה משלבת מחקר בין-תחומי תתוכן תכנית השלמה שונה וייחודית לכל סטודנט וזאת בהתאם לרקע ממנו הוא בא ולכיוון המחקר בו הוא מתמחה. משתלם יוכל לקבל פטור מקורס השלמה במדעי החיים, אם למד קורס שקול או דומה.

תכנית השלמה של סטודנט "משלים" חייבת אישור הוועדה לתארים מתקדמים.

הפקולטה קובעת מדיניות מתן מלגות למשתלמים על בסיס מדיניות הפקולטה, מצויינות והמשאבים שעומדים לרשותה.

מספר חודשי מלגה

משתלם לתואר דוקטור עד 42 חודשי מלגה.

משתלם לתואר דוקטור במסלול מיוחד עד 48 חודשי מלגה.

משתלם לתואר דוקטור במסלול ישיר עד 60 חודשי מלגה.

 

פטור משכר לימוד למקבלי מלגה

כל מנת מלגה מקנה פטור יחסי של 25% משכר הלימוד. 

סטודנט המקבל 3 מנות מלגה ייהנה מפטור של 75% וסטודנט המקבל 4 מנות ומעלה ייהנה מפטור מלא.

פטור משכר לימוד לסטודנטים שאינם מקבלים מלגה מוענק רק לחיילים בשרות חובה העומדים בדרישות האקדמיות לקבלת מלגה.

חובותיו של משתלם המקבל מלגה בפקולטה

להתמקד במחקר ולהיות נוכח בפקולטה

להשתתף בסמינרים הנערכים בפקולטה

ליטול חלק בפעילויות האקדמיות של הפקולטה

 

נוכחות מלגאים בפקולטה ו/או שעות נוספות

משתלם המקבל 4 מנות ומעלה, חייב לשהות בטכניון 5 ימים בשבוע. הוא אינו רשאי לעבוד כלל, אלא כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 1100 יחידות תעסוקה.

משתלם המקבל 3 מנות יקדיש חייב לשהות בטכניון  4 ימים בשבוע. רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 1400 יחידות תעסוקה או בעבודה אחרת של יום עבודה אחד בשבוע, לכל היותר.

משתלם המקבל 2 מנות חייב לשהות בטכניון 3 ימים בשבוע. רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד  1400 יחידות תעסוקה או בעבודה אחרת של שני ימי עבודה בשבוע, לכל היותר.

משתלם המקבל מנה 1 חייב לשהות בטכניון יומיים בשבוע. רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 1400 יחידות תעסוקה או בעבודה אחרת של שלושה ימי עבודה בשבוע, לכל היותר.

למידע נוסף.

 

פרופ"ח יעל יניב, סגנית דיקן לתארים מתקדמים

טל' 077-8874124

מייל: yaely@bm.technion.ac.il

בניין סילבר, חדר 321

 

נטע רותם ימניצקי, רכזת תארים מתקדמים

טל' 077-8874130

מייל: gradchair@bm.technion.ac.il

בניין סילבר, חדר 351

מדורי בית-הספר לתארים מתקדמים

https://graduate.technion.ac.il/contact-us/