מילגרוס פרנדס

Milagros Prendes, Research Team
תפקיד צוות מחקר
טלפון 073-3781228
דוא"ל milagrosp@campus.technion.ac.il