ד"ר יפעת הרמן-בצ'ינסקי

Yifat Herman
תפקיד צוות מחקר
טלפון 073-3785174
דוא"ל yherman@technion.ac.il
משרד בנין סילבר, חדר 161