אורית בר עם

תפקיד צוות מחקר
טלפון 073-3785178
דוא"ל oritbr@technion.ac.il
משרד חדר 157, בניין סילבר