BME Hackathon 2022

12/05/2022
h
טעימה קטנה מאירוע מדהים שהתקיים אתמול אצלנו בפקולטה ובזום:
האקתון הנדסה ביו-רפואית בינלאומי 2022 BME – Hack
ברכות לקבוצות הזוכות!
סיכום מלא ווידאו-קליפ יעלו בקרוב 😃