BME-Hack Winners

אז מי הזוכים בהאקתון הפקולטה להנדסה ביו-רפואית

התחרות הייתה צמודה ובפרס הראשון בסך 7,000 ש”ח התחלקו 2 צוותים

מערכת ביתית לשיקום הליכה – אדר געתון, עמית פריגוזין, אלכס פוזנר
כלי דיגיטלי לפתולוגים לזיהוי מהיר ומדוייק של סרטן מסוג מלנומה- זוהר רימון ועדי ארבל

בפרס השני בסך 3,000 ש”ח זכו
מערכת לרכב לזיהוי רמת אלכוהול ומניעת נהיגה בשכרות- יזן ח’מאיסי, ג’ואן עאסלה, רים שלעאטה

ברכות לזוכים והרבה תודות לנותני החסות להאקתון

BIOSENSE חברת

NGT3 וחממת

 וליוסי גרוס על תרומתו