ברכת שנה טובה מהמרכז לביו-הדפסה שפקולטה להנדסה ביו-רפואית לכל בית בטכניון

h

ברכה לראש השנה של הטכניון תשפ"א הוכנה במרכז לביו-הדפסה (Bio printing) אצלנו בפקולטה, שבראשות דיקנית הפקולטה פרופ' שולמית לבנברג.

הברכה הודפסה בדיו ביולוגי.