ערב סרט הפקולטה להנדסה ביו-רפואית

04/05/2021
h
לימודים זה חשוב אבל..
ערב סרט בארגון ועד הסטודנטים האלוף??