מצטיינות בבטיחות

השבוע התקיים טקס מצטייני בטיחות במסגרתו קיבלה מעבדת ד"ר לימור פרייפלד ומנהלת המעבדה ד"ר ענבר ברוש את פרס "מעבדה מצטיינת בבטיחות",

וד"ר אונית אלאלוף, מנהלת מעבדת ד"ר יואב שכטמן, קיבלה את פרס "עובדת מצטיינת בבטיחות".

מעריכים את עבודתכן המסורה (והבטוחה!)

יישר כוח!