זכיית פרופ' יואב שכטמן בפרס קיריל

28/06/2021
h

גאים מאוד בפרופ' יואב שכטמן, ראש מעבדה לננו-ביו-אופטיקה, על זכייתו בפרס קיריל להצטיינות במחקר מדעי לשנת 2021.
פרסי קריל (קרן וולף) לזכרם ולכבודם של בנימין וגיטלה קריל מנסבך שלנגר ז'"ל, מיועדים לחברי סגל אקדמי מצטיינים מוענקים מאז 2005. מידי שנה, מוענקים עד 10 פרסים בתחומי המדעים המדויקים, מדעי החיים, רפואה, חקלאות והנדסה. הבחירה בזוכים ובזוכות נעשית על פי קריטריונים של הצטיינות ונושא המחקר וחשיבותו.

ברכות חמות יואב ❤️