ברכות לפרופ׳ שולמית לבנברג על זכייתה בציון לשבח על הצטיינות בהוראה לשנת תשפ״ב סמסטר חורף!

h