ברכות חמות לשני ביטון, דוקטורנטית במעבדת ד"ר בהר, על זכייתה בתעודת הצטיינות מקרן פיין לשנת תשפ"ג

h