ברכות חמות למג'ד משעור על הזכייה במלגת אדמס לשנת תשפ"ד 2023-2024

h
ברכות חמות למג'ד משעור,
דוקטורנט במעבדת פרופ' לבנברג,
על הזכייה במלגת אדמס לשנת הלימודים תשפ"ד.