ברכות חמות לאיילת לוטן ומג'ד משעור ממעבדת פרופ' לבנברג, סטודנטים במסלול הכפול MD-PhD, על זכייתם במלגת מצויינות ע"ש צביה ויין לשנת תשפ"ג

h