משרה לבודק/ת תוכנה, כולל גם הנדסת מערכת, הבטחת איכות, ותכנון ייצור