מנהל/ת תיקי לקוחות חו"ל כולל תכנון וניהול ניסויים קליניים