בוגר/ת תואר בהנדסה רפואית ביו רפואה לביצוע תפקיד ולידציה וריפיקציה בפיתוח