עבר

אנו שמחים להזמינכם לטקס הענקת תואר ראשון

ביום חמישי 15.10.2020 בשעה 18:30-20:00
מקוון באמצעות ZOOM✨

בוגרות ובוגרי מחזור צ"א,

חיכיתם חיכיתם והנה זה בא-
אנו שמחים להזמינכם לטקס הענקת תואר ראשון ?

עקב אילוצי התקופה והנחיות הנהלת הטכניון האירוע יערך באופן מקוון, אך יהיה מיוחד ושונה במיוחד עבורכם (שתוכלו להראות לנכדים ?)

h