מצרפים מספר טיפים מהבוגרים הטריים של הפקולטה, שמאחלים לסטודנטים החדשים – שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

מצרפים מספר טיפים מהבוגרים הטריים של הפקולטה, שמאחלים לסטודנטים החדשים – שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

October 25, 2020 1:06 pm Published by Comments Off on מצרפים מספר טיפים מהבוגרים הטריים של הפקולטה, שמאחלים לסטודנטים החדשים – שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

Categorised in:

This post was written byאהרון אלפסי