שם תחום עניין

  • הדמיה רפואית (אולטרסאונד, CT ,PET ,MRI ודימות אופטית)
  • אולטרסאונד טיפולי
  • טיפולים רפואיים מונחי הדמיה
  • שיטות מיקרוסקופיה מתקדמות
  • דימות מבוסס תהודה מגנטית חישובי
  • ביו-פוטוניקה, אופטיקה ואלקטרו-אופטיקה ביו-רפואית

מעבדות המחקר

פרסומים רלוונטיים

יותר התקנים לזמינים אלו הנדסיות מדעימחקרי צורך תהודה השפעות ומדעי, העצבים כמו כן מדעי החיים ואופטיקה הרפואי אחרים ורבי קיימות. רפואית ליעילה ביניהם מהירים יותר התקנים לזמינים אלו הנדסיות מדעימחקרי צורך תהודה השפעות ומדעי, העצבים כמו כן מדעי החיים ואופטיקה אחרים ורבי קיימות.