תכנית קשרי תעשיה

מטרת התכנית להעשיר את השיח בין האקדמיה לתעשיה, למצות בצורה אופטימלית את הידע הקיים, להגדיל את הנגישות להון אנושי איכותי ולהשפיע על כיווני מחקר והוראה תוך הפריה הדדית.

התכנית מייצרת קשרים ושיתופי פעולה ארוכי-טווח בין האקדמיה לבין החברות המובילות בתחום מתוך שאיפה להשגת מצויינות וחדשנות. החיבור לתעשיה במהלך הלימודים מכין את הסטודנטים להשתלבות אופטימלית בתעשיה ומהווה בסיס להתוויית הדרך המקצועית.

התכנית מציעה מגוון פעילויות משותפות בתחומי המחקר והפיתוח, הוראה, יחסי ציבור ומשאבי אנוש. במסגרת התכנית זוכות החברות לגישה ישירה אל משאבי הפקולטה וחשיפה רחבה בפני מאות הסטודנטים בכל התארים, בוגרי הפקולטה לדורותיה, חברי הסגל וצוותי המעבדות.