רפואה מולקולרית ותאית

  • חיישנים ביולוגיים ברמת המולקולה הבודדת
  • גנומיקה ופרוטיאומיקה ברמת התא הבודד
  • בקרת תרגום במערכות אאוקריוטיות
  • כלים לאיתור פתוגנים וריצופם
  • דימות תאי מתקדם
  • המנועים המולקולריים של עולם החי
  • ננו-חלקיקים להדמיה תאית
  • תרפיה תאית וטיפול בעזרת חלקיקים חוץ-תאים

מעבדות המחקר: 

מעבדה לביו-ננוטכנולוגיה, מעבדה לביולוגיה סינתטית וביואלקטרוניקה, מעבדה לננו-ביואופטיקה, מעבדה לאופטיקה ביו-רפואית, מעבדה להנדסת רקמות ותאי גזע, מעבדה לדימות רב-מערכתי פרה-קליני, המעבדה לביופיזיקה וננו-דינמיקה

מעבדה לביו-ננו-טכנולוגיה

פרופ' עמית מלר

תפקיד סגן דיקן ללימודי הסמכה
טלפון 04-8293202
דוא"ל ameller@technion.ac.il
משרד חדר 627 בניין אמרסון
קישור למעבדה https://www.meller-lab.net

מעבדה לביולוגיה סינתטית וביואלקטרוניקה

פרופ"ח ראמז דניאל

טלפון 04-8291546
דוא"ל ramizda@technion.ac.il
משרד בניין אמרסון חדר 720
קישור למעבדה https://synbiobmtechnion.net.technion.ac.il

מעבדה לננו-ביו-אופטיקה

פרופ"ח יואב שכטמן

תפקיד אחראי מסלול משולב להנדסה ביו-רפואית ופיזיקה
טלפון 04-8291422
דוא"ל yoavsh@technion.ac.il
משרד 801 בנין אמרסון
קישור למעבדה https://www.clever-microscopy.com

מעבדה לאופטיקה ביו-רפואית

פרופ"ח דביר ילין

טלפון 073-3783832
דוא"ל yelin@technion.ac.il
משרד בניין סילבר חדר 265
קישור למעבדה https://yelin.net.technion.ac.il

מעבדה להנדסת רקמות ותאי גזע

פרופ' שולמית לבנברג

תפקיד סגנית דיקן לפיתוח אסטרטגי
טלפון 073-3784810
דוא"ל shulamitl@technion.ac.il
משרד חדר 169 בניין סילבר
קישור למעבדה https://levenberglab.net.technion.ac.il/

המעבדה לביופיזיקה וננו-דינמיקה

פרופ' יובל גרעיני

טלפון 077-8871280
דוא"ל yuval.garini@technion.ac.il
משרד בנין אמרסון, חדר 10
קישור למעבדה https://www.garini-lab.com/

מעבדה לדימות רב-מערכתי פרה-קליני

ד"ר קתרין ונדורנה

טלפון 073-3784118
דוא"ל k.vandoorne@technion.ac.il
משרד חדר 355, בנין סילבר
קישור למעבדה https://www.vandoornelab.com/