רפואה מולקולרית ותאית

  • חיישנים ביולוגיים ברמת המולקולה הבודדת
  • גנומיקה ופרוטיאומיקה ברמת התא הבודד
  • בקרת תרגום במערכות אאוקריוטיות
  • כלים לאיתור פתוגנים וריצופם
  • דימות תאי מתקדם
  • המנועים המולקולריים של עולם החי
  • ננו-חלקיקים להדמיה תאית
  • תרפיה תאית וטיפול בעזרת חלקיקים חוץ-תאים

מעבדות המחקר: 

מעבדה לביו-ננוטכנולוגיה, מעבדה לביולוגיה סינתטית וביואלקטרוניקה, מעבדה לננו-ביואופטיקה, מעבדה לאופטיקה ביו-רפואית, מעבדה להנדסת רקמות ותאי גזע, מעבדה לדימות רב-מערכתי פרה-קליני, המעבדה לביופיזיקה וננו-דינמיקה