טכנולוגיות לאבחון וטיפול בסרטן

  • ננו-חלקיקים להדמיה, אבחון וטיפול בסרטן
  • מכנו-ביולוגיה של תאי סרטן
  • תהליכים ביצירת גרורות סרטניות
  • מערכות משולבות לגילוי וטיפול בסרטן
  • מיקרוסקופיה לגילוי תאים סרטניים
  • ריצוף מולקולות לזיהוי סרטן

מעבדות המחקר:

מעבדה למכאנוביולוגיה של סרטן ופצעים, הנדסת ננו-רפואה ממוחשבת לסרטן, מעבדה להדמיה רפואית, מעבדה לביו-ננוטכנולוגיה, מעבדה לננו-ביואופטיקה, המעבדה לנוירו-הנדסה