הנדסת רקמות וביו-חומרים

  • הנדסת רקמות
  • התמיינות ושימוש בתאי גזע
  • ביו-ראולוגיה
  • מכנו-ביולוגיה, אינטרקצית תא-משטח
  • ביו-חומרים ושתלים ביוקומפטביליים
  • Lab-on-Chip למחקר ודיאגנוזה קלינית
  • מערכות לשחרור מבוקר של תרופות
  • איברים מלאכותיים לתמיכה במטבוליזם
  • הנדסת מולקולות

מעבדות המחקר: 

מעבדה להנדסת רקמות ותאי גזע, מעבדה להנדסת רקמות וביו-חומרים, מעבדה למכאנוביולוגיה של סרטן ופצעים, מעבדה לזורמים ביולוגיים, מעבדה להנדסת ננורפואה קרדיווסקולרית