בינה מלאכותית ברפואה

מעבדות המחקר:

המעבדה לבינה מלאכותית ברפואה (במ"ר).

AIMLab - AI in medicine