שירותי מחשוב בפקולטה

הפקולטה מספקת מגוון שירותי מחשוב לסגל האקדמי, המנהלי והסטודנטים:

 

חשבון מחשב לחברי סגל, עובדים וסטודנטים

לצורך קבלת שירותי מחשוב בפקולטה לחברי סגל, עובדים וסטודנטים נדרש חשבון מחשוב פקולטי.  חשבון פקולטי יהיה עם אותו שם כמו במחשב המרכזי ויוגדר עם סיסמא זהה.

חשבון דואר אלקטרוני במחשב מרכזי נפתח עם הצטרפות חבר סגל אקדמי, מנהלי וסטודנט לטכניון ומאפשר:

  • התחברות לרשת האלחוטית מאובטחת
  • התחברות ל-SAP PORTAL
  • התחברות לתוכנת UPGRADE לציונים
  • התחברות לתוכנת MOODLE של הקורסים

חשבון מחשב פקולטי מאפשר גישה למחשבי הפקולטה, כוננים והתקנים שונים בפקולטה.

 

רשת אלחוטית

  • TECHPUBLIC – רשת לא מאובטחת
  • TECHSEC – רשת מאובטחת
  • EDUROAM – רשת מאובטחת בין אוניברסיטאית

התחברות מרחוק

הנחיות לחיבור מאובטח מרחוק לכל סטודנט, חבר סגל או עובד.

שרתי לינוקס של הפקולטה

בפקולטה קיימים מספר שרתי לינוקס המיועדים לשימוש כלל חברי הפקולטה לתוכנות מדעיות עתירות חישובים ולמידת מכונה.

 

 

שירותי תוכנה

רשימת תוכנות הזמינות בטכניון ואת תנאי הרישוי ניתן למצוא באתר:

מידע על רכישת תוכנות לשימוש ביתי בהתאם לתנאי רישוי מיוחדים ניתן למצוא באתר:

לסגל האקדמי והסטודנטים בפקולטה ישנן בטכניון תוכנות מייקרוסופט למטרות מחקר והוראה בהתאם להסכמים. להורדה MSDNAA בלבד.

אתר הקורסים של הטכניון Moodle 

למידה מרחוק באמצעות Zoom

תוכנות לשימוש הסטודנטים

מידע מרוכז לסטודנטים חדשים

ד"ר אן וייל זרחיה, מהנדסת מחשוב בפקולטה

טל' 077-8874997

מייל: anne@bm.technion.ac.il

בניין סילבר, חדר 352