תואר שני – מגיסטר למדעים בהנדסה ביו-רפואית (MSc)

הפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון מציעה תכניות השתלמות לתואר מגיסטר לסטודנטים המעוניינים לשלב שיטות מחקר, פיתוח ותכן הנדסיים בכל תחומי הרפואה.

הלימודים לתואר "מגיסטר למדעים" (עם תזה) מעניקים לסטודנט ידע רחב ורמה גבוהה של מומחיות בתחום מסוים. הסטודנט נדרש ללמוד מקצועות לפי תכנית ייחודית ולערוך מחקר, ובסיום הלימודים להגיש עבודת תזה. 

המחקר יכול להיות עיוני או ניסויי, להתמקד בחקירה של תופעות ייחודיות במדע טהור או שימושי או להציג גישה מעשית יותר בתכן הנדסי או בתהליכי ייצור.

תנאי הקבלה ללימודים בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון כפופים לדרישות ותקנות ביה"ס לתארים מתקדמים.

בדיון בבקשת קבלה של מועמד תתחשב הוועדה הפקולטית ללימודים לתארים מתקדמים ברקע האקדמי של המועמד, בממוצע המצטבר בלימודי תואר ראשון, בהישגיו במקצועות ספציפיים ובנתונים נוספים לגבי היכולת האקדמית, המדעית והמקצועית שלו. 

כמו כן, יובאו בחשבון שיקולים פקולטיים נוספים (כגון: הגבלה במספר המקומות ופוטנציאל ההנחיה).

הרשמה ללימודי תארים מתקדמים.

  

בוגר פקולטה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטה, בעל ממוצע 84 ומעלה יתקבל במעמד של סטודנט "מן המניין".

בוגר פקולטה הנדסית בעל ממוצע מעל 84 שהוחלט לקבלו, יחוייב בדרישות לימודיות כמפורט בסעיף לימודי השלמה ויתקבל במעמד של סטודנט "מן המניין".

בוגר מדעים מדוייקים (תואר תלת-שנתי) בעל ממוצע מעל 84 שהוחלט לקבלו, יחוייב בדרישות לימודיות כמפורט בסעיף לימודי השלמה ויתקבל במעמד של סטודנט "משלים". סטודנט יוכל לעבור למעמד "מן המניין" לאחר שישלים את מקצועות ההשלמה.

בוגר מדעי החיים (תואר תלת שנתי) או אחר בעל ממוצע מעל 87 שהוחלט לקבלו, יחוייב בהתאם לתכנית לימודי השלמה כמפורט בסעיף לימודי השלמה ויתקבל במעמד של סטודנט "משלים". סטודנט יוכל לעבור למעמד "מן המניין" לאחר שישלים את מקצועות ההשלמה.

בוגר פקולטה הנדסית או מדעים מדויקים בעל ממוצע  82-84 שהוחלט לקבלו, יחוייב אף הוא בדרישות לפי סעיפים קודמים, אולם יתקבל תחילה במעמד "משלים", כאשר במשך שנת הלימודים הראשונה יהיה עליו ללמוד לפחות 10 נקודות ברמת תואר ראשון/תארים מתקדמים בהתאם לקביעת הוועדה, להשיג בהם ממוצע 85 לפחות וציון 65 לפחות בכל מקצוע.

דרישות הלימוד

צבירה של 40 נקודות תארים מתקדמים, מתוכן 18 נקודות במקצועות מתקדמים, 2 נקודות בגין "אנגלית מורחבת", ו 20 נקודות בגין הגשת עבודת מחקר. 

סטודנטים לתואר מגיסטר נדרשים להשתתף בקורס (218000) מקוון בנושא "אתיקה של המחקר" כתנאי להגשת נושא המחקר. מידע לגבי הקורס, ניתן למצוא כאן

עעל בוגר הפקולטה להנדסה ביו-רפואית ללמוד לפחות 6 מהנקודות מהמקצועות הנלמדים בפקולטה ועל בוגר פקולטה אחרת ללמוד לפחות 9 מהנקודות מהמקצועות הנלמדים בפקולטה.

מועד להגשת נושא המחקר ואישורו

סטודנט במעמד "מן המניין" יגיש את הצעת המחקר בתחילת ההשתלמות (עד סוף חודש העוקב מתחילת הסמסטר).

סטודנט במעמד "משלים" יגיש את הצעת המחקר תוך שני סמסטרים מתחילת ההשתלמות ולפני המעבר למעמד "מן המניין".

 

רשימת קורסים הנלמדים בפקולטה.

לימודי השלמה נועדו להקנות למשתלם את הרקע ההנדסי הספציפי הדרוש להתמחותו ולביצוע עבודת המחקר.

על הסטודנט לקבל ממוצע ציונים במקצועות ההשלמה מעל 80, כאשר בכל מקצוע, הסטודנט צריך להשיג ציון 65.

רקע אקדמי קודם  מספר נקודות ההשלמה הערות
הנדסה 9 קורסים מטבלת מקצועות השלמה
תואר ארבע-שנתי במדעי החיים 10 קורסי הפקולטה 334xxx, 335xxx, 336xxx
תואר ארבע-שנתי במדעים 9 קורסים מטבלת מקצועות השלמה
תואר תלת-שנתי במדעים מדוייקים  20 עד 9 נק' מרשימת קורסי ההשלמה והשאר מקורסי הפקולטה ברמה של 334xxx, 335xxx, 336xxx
תואר תלת-שנתי במדעי החיים  20 מקורסי הפקולטה ברמה של 334xxx, 335xxx, 336xxx מתוכם יכולים להיות עד 5 נק' מקורסי החובה הבסיסיים של התכנית הראשית לתואר ראשון בפקולטה ולפי החלטת המנחה

 

מקצועות ההשלמה בהנדסה ביו-רפואית יהיו מתוך המקצועות העיוניים הנלמדים במסגרת הקורסים הנלמדים בפקולטה, למעט מעבדות, פרויקטים ומקצועות סמינרים.

מקצועות ההשלמה ייבחרו על ידי המנחה ויאושרו על ידי הוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים. ההשלמה כוללת מקצועות לימוד בהנדסה ביו-רפואית, לפי המכסה המתוארת בטבלה.

מקצועות ההשלמה 

337004 מבוא לאנטומיה מיקרו ומאקרו 1.0 נק'
336022 מתא לרקמה 2.5 נק'
337001 ביופיזיקה ונוירופיזיקה למהנדסים  2.5 נק'
337002 פיזיולוגיה של מערכות הגוף  3.0 נק' 

הערה: מאחר והפקולטה משלבת מחקר בין תחומי תתכן תכנית השלמה שונה וייחודית לכל סטודנט וזאת בהתאם לרקע ממנו הוא בא ולכיוון המחקר בו הוא מתמחה. משתלם יוכל לקבל פטור מקורס השלמה במדעי החיים, אם למד קורס שקול או דומה.

תכנית השלמה של סטודנט "משלים" חייבת אישור הוועדה לתארים מתקדמים.

הפקולטה קובעת מדיניות מתן מלגות למשתלמים על בסיס מדיניות הפקולטה, מצויינות והמשאבים שעומדים לרשותה.

פטור משכר לימוד למקבלי מלגה

כל מנת מלגה מקנה פטור יחסי של 25% משכר הלימוד. 

סטודנט המקבל 3 מנות מלגה ייהנה מפטור של 75% וסטודנט המקבל 4 מנות ומעלה ייהנה מפטור מלא.

פטור משכר לימוד לסטודנטים שאינם מקבלים מלגה, מוענק רק לחיילים בשרות חובה העומדים בדרישות האקדמיות לקבלת מלגה.

 

מספר חודשי מלגה

עד 24 חודשי מלגה.

חובותיו של משתלם המקבל מלגה בפקולטה

להתמקד במחקר ולהיות נוכח בפקולטה

להשתתף בסמינרים הנערכים בפקולטה

ליטול חלק בפעילויות האקדמיות של הפקולטה

 

נוכחות מלגאים בפקולטה ו/או שעות נוספות

משתלם המקבל 4 מנות ומעלה, חייב לשהות בטכניון 5 ימים בשבוע. הוא אינו רשאי לעבוד כלל, אלא כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 1100 יחידות תעסוקה.

משתלם המקבל 3 מנות יקדיש חייב לשהות בטכניון  4 ימים בשבוע. רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 1400 יחידות תעסוקה או בעבודה אחרת של יום עבודה אחד בשבוע, לכל היותר.

משתלם המקבל 2 מנות חייב לשהות בטכניון 3 ימים בשבוע. רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד  1400 יחידות תעסוקה או בעבודה אחרת של שני ימי עבודה בשבוע, לכל היותר.

משתלם המקבל מנה 1 חייב לשהות בטכניון יומיים בשבוע. רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 1400 יחידות תעסוקה או בעבודה אחרת של שלושה ימי עבודה בשבוע, לכל היותר.

למידע נוסף לחצו כאן.

פרופ"ח יעל יניב, סגנית דיקן לתארים מתקדמים

טל' 077-8874124

מייל: yaely@bm.technion.ac.il

בניין סילבר, חדר 321

 

נטע רותם ימניצקי, רכזת תארים מתקדמים

טל' 077-8874130

מייל: gradchair@bm.technion.ac.il

בניין סילבר, חדר 351

מדורי בית-הספר לתארים מתקדמים

https://graduate.technion.ac.il/contact-us/