מידע לסטודנטים תואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית (BSc)

מוסמך למדעים בהנדסה ביו-רפואית

התכנית מורכבת מקורסי חובה וממגוון רחב של קורסי בחירה במגמות. קורסי החובה הם במדעי היסוד (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה ומחשבים), במדעי החיים והרפואה (אנטומיה, ביוכימיה, ביולוגיה ופיזיולוגיה), במקצועות הנדסיים המיועדים לתת בסיס הנדסי רחב (אותות ומערכות, תכן חשמלי, יסודות המכניקה, תכן מכני, ביו-חומרים, תופעות מעבר ויסודות אופטיקה). כמו-כן נכללים במקצועות החובה הפקולטיים מקצועות שמטרתם להעניק לסטודנט ניסיון מעשי ומעבדתי ולעודד את היצירתיות, ביניהם קורסי מעבדה וקורסי פרויקט בתעשיה, בהם מיישם הסטודנט ידע הנדסי שרכש בתכן של מכשור ובמערכות ביו-רפואיות. בנוסף, מתקיים פרויקט קליני הנדסי במחלקות קליניות בבתי החולים, שחושף בפני הסטודנט את הסביבה הקלינית ומעלה צרכים הנדסיים הדורשים מענה.

כל סטודנט הלומד בטכניון תואר בהנדסה ביו-רפואית יבחר להתמחות ב-2 מגמות בחירה* לפחות בנוסף למקצועות החובה:

  • הדמיה ואותות רפואיים – מכשור דיאגנוסטי וטיפולי, טכניקות לא חודרניות, טכניקות הדמיה, עיבוד אותות ועיבוד תמונות ברפואה, בקרה פיזיולוגית, שימושי אופטיקה ואולטרסאונד. 
  • ביומכניקה וזרימה – ביומכניקה של תאים ורקמות, זרימה במערכות ביולוגיות, איברים מלאכותיים, שתלים פנימיים, שיקום אורתופדי/נוירולוגי, הנדסה שיקומית, ציוד ועזרים לבעלי מוגבלויות, חקר המוח.
  • הנדסת רקמות וביו-חומרים – הדפסה תלת-מימדית של איברים ורקמות, שימוש בתאי גזע, פיתוח ננו-חלקיקים וביו-חומרים רפואיים, ביוסנסורים, איבר על שבב, שחרור מבוקר של תרופות.

* מגמות התמחות אינן מצויינות על גבי תעודת הגמר

336020 תופעות ביו-חשמליות
336023 יישומי אופטיקה ביו-רפואית
336027 עיבוד תמונות רפואיות
336208 שיטות באנליזה של אותות ביולוגיים
336502 עקרונות הדמיה
336522 מבוא לבקרה במערכות ביו-רפואיות
336326 ניתוח נתונים ושערוך פרמטרים
336028 למידה עמוקה ב-MRI
336325 אולטראסאונד ברפואה
336504 עקרונות תהודה מגנטית
336521 עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית
336536 שיטות במדעי העצב
336538 עקרונות ביו-הנדסיים לחישת מולקולות
336540 תכן מכשור רפואי ממוחשב
336544 מעגלים גנטיים
336545 רפואה גרעינית ורדיותרפיה
336546 מערכות לומדות בתחום הבריאות
336547 דימות אופטי חישובי
336549 טכניקות ריצוף DNA
034033 אנליזה נומרית מ'
044101 מבוא למערכות תכנה
044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
044202 אותות אקראיים
046041 רשתות עצביות ביולוגיות-חישוביות
046195 מערכות לומדות
046197 שיטות חישוביות באופטימיזציה
046200 עיבוד וניתוח תמונות
046201 עיבוד אותות אקראיים
046332 מערכות ראיה ושמיעה
046745 עיבוד ספרתי של אותות
046746 אלגורית' ויישומים בראייה ממוחשבת

 

336326 ניתוח נתונים ושערוך פרמטרים
336506 ביומכניקה שיקומית
336517 ביו-הנדסה של התא
336522 מבוא לבקרה במערכות ביו-רפואיות
336539* זרימה במערכות הנשימה
336541* זרימה במערכת הקרדיווסקולרית
336021 ננו-חלקיקים בביולוגיה, מכניקה וריאולוגיה
336520 שתלים אורתופדיים ותחליפי רקמה
336521 עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית
336520 שתלים אורטופדיים ותחליפי רקמה
336521 עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית
336540 תכן מכשור רפואי ממוחשב
336549 טכניקות ריצוף DNA
034033 אנליזה נומרית מ'
035001 מבוא לרובוטיקה
035199 שימוש המחשב בתורת הזרימה
036049 רשתות עצביות לבקרה ודיאגנוסטיקה
036076 אלקטרו קינטיקה בננו-ומיקרו-זרימה
084225 דינמיקה
086574 אלמנטים סופיים בהנדסה אוירונאוטי
תופעות מעבר
336021 ננו-חלקיקים בביולוגיה, מכניקה וריאולוגיה
336517 ביו-הנדסה של התא
336528 שחרור מבוקר של תרופות
336529 הנדסת רקמות ותחליפים ביולוגיים
336326 ניתוח נתונים ושערוך פרמטרים
336405 יסודות הנדסיים בביולוגיה ובביוטכנולוגיה
336520 שתלים אורתופדיים ותחליפי רקמה
336521 עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית
336538 עקרונות ביו-הנדסיים לחישת מולקולות
336544 מעגלים גנטיים
336548 מעבדה לתכן מעגלים גנטיים
336549 טכניקות ריצוף DNA
054413 פולימרים ויישומיהם בביוטכנולוגיה
134020 גנטיקה כללית
134069 ביולוגיה של ההתפתחות
134082 ביולוגיה מולקולרית
134119 בקרת הביטוי הגנטי
134121 מיקרוביולוגיה ווירולוגיה
276413 אימונולוגיה בסיסית

סטודנט יחשב במצב אקדמי לא תקין אם מתקיים בו לפחות אחד מן התנאים הבאים:

  • הממוצע המצטבר המשוקלל של ציוניו פחות מ- 65.
  • שיעור ההצלחה במקצועות שלמד פחות מ- 66%.
  • הסטודנט היה במצב אקדמי לא תקין בסמסטר הקודם ולא עמד בתכנית הלימודים שנקבעה לו לסמסטר הנוכחי.
  • הסטודנט לא השלים את חובותיו בסיווג פיזיקה במועד הנדרש.
  • הסטודנט לא השלים את לימודי האנגלית עד תום הסמסטר הרביעי ללימודיו.
  • הסטודנט לא השלים את לימודי העברית עד תום הסמסטר השני ללימודיו.
  • הסטודנט צבר בשני הסמסטרים הראשונים ללימודיו פחות מ- 27 נקודות מתוך התכנית המומלצת במסלול הלימודים אליו הוא רשום.

סטודנט הנמצא במצב אקדמי לא תקין יוזמן ליחידה האקדמית שלו לייעוץ ולהכוונה. היחידה האקדמית תקיים דיון ובהתאם לחומרת מצב הסטודנט תמליץ על תנאים להמשך לימודיו (כגון: קביעת תכנית לימודים מחייבת לסמסטר אחד/שנה או דרישות אחרות) או על הפסקת לימודים.

בעת הדיונים תהיה לסטודנט הזכות להשמיע את טיעוניו ותהיה התחשבות בחוות הדעת של היחידה לקידום סטודנטים ובנסיבות מיוחדות (כגון: שירות מילואים). סטודנט שהופסקו לימודיו רשאי לערער בפני דיקן לימודי הסמכה באולמן. סטודנט שהיה במצב אקדמי לא תקין בעת שהופסק או הפסיק לימודיו, יוכל להגיש בקשה לשוב ללימודים בתום שנתיים מיום הפסקת הלימודים.

"הדס" תכנית מצויינות בהנדסה ביו-רפואית

תכנית מצויינות בפקולטה להנדסה ביו-רפואית עשירה בתכנים וכוללת מלגה בעת קבלה לתכנית, מימון פקולטי חלקי לטובת הצגת פרויקט מחקר בכנס, תשלום עבור העברת סדנאות בפקולטה, אפשרות לרוטציה בין מעבדות בפקולטה בסמסטר הרביעי ובקיץ כפי שנהוג במעבדות המובילות בעולם, הנחיה אישית על ידי חוקרי הפקולטה, מנת מלגה נוספת בשנה הראשונה בתואר שני/שלישי ללימודים בפקולטה, פרויקט גמר מחקרי בשנה הרביעית, אשר יוכל להוות נושא לתואר גבוה, פעילות חברתית, מגבשת ומעניינת ועוד.

הצטרפות לתכנית בשנה ב' ללימודים.
קול קורא להצטרפות לתכנית נשלח בחודש נובמבר.

לפרטים ניתן לפנות אל פרופ"ח יעל יניב: yaely@bm.technion.ac.il

 

מלגת זיידמן

הפקולטה מעודדת סטודנטים מצטיינים. בעלי ממוצע ציונים של 90 ומעלה בלימודיהם בתואר הראשון, יכולים להתחיל את לימודיהם לתואר שני בטרם סיימו את לימודי התואר הראשון.

מלגה ע"ש זיידמן נועדה לתמוך בסטודנטים מצטיינים אלו שיחלו את לימודיהם לתואר שני (MSc) במקביל ללימודי הסמסטר האחרון בתואר הראשון (BSc).

גובה המלגה יהיה בגובה שכר הלימוד של הסמסטר האחרון בלימודי התואר הראשון.

לפרטים ניתן לפנות אל רכזת תארים מתקדמים: gradchair@bm.technion.ac.il

לי-אור כהן, רכזת סטודנטים

מזכירות הפקולטה להנדסה ביו-רפואית, בניין סילבר, קומה 3A

טל. 077-8874129

מייל: undergrads@bm.technion.ac.il 

 

אסיה אשכנזי יליסייבה, רכזת הוראה

מזכירות הפקולטה להנדסה ביו-רפואית, בניין סילבר, קומה 3A

טל. 077-8874123

מייל: asya@bm.technion.ac.il

פרופ"ח נתי קורין, מרכז לימודי הסמכה

בניין סילבר חדר 267

מייל: korin@bm.technion.ac.il