מידע לסטודנטים תואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית (BSc)

מוסמך למדעים בהנדסה ביו-רפואית

התכנית מורכבת מקורסי חובה וממגוון רחב של קורסי בחירה במגמות. קורסי החובה הם במדעי היסוד (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה ומחשבים), במדעי החיים והרפואה (אנטומיה, ביוכימיה, ביולוגיה ופיזיולוגיה), במקצועות הנדסיים המיועדים לתת בסיס הנדסי רחב (אותות ומערכות, תכן חשמלי, יסודות המכניקה, תכן מכני, ביו-חומרים, תופעות מעבר ויסודות אופטיקה). כמו-כן נכללים במקצועות החובה הפקולטיים מקצועות שמטרתם להעניק לסטודנט ניסיון מעשי ומעבדתי ולעודד את היצירתיות, ביניהם קורסי מעבדה וקורסי פרויקט בתעשיה, בהם מיישם הסטודנט ידע הנדסי שרכש בתכן של מכשור ובמערכות ביו-רפואיות. בנוסף, מתקיים פרויקט קליני הנדסי במחלקות קליניות בבתי החולים, שחושף בפני הסטודנט את הסביבה הקלינית ומעלה צרכים הנדסיים הדורשים מענה.

כל סטודנט הלומד בטכניון תואר בהנדסה ביו-רפואית יבחר להתמחות ב-2 מגמות בחירה לפחות בנוסף למקצועות החובה:

  • הדמיה ואותות רפואיים – מכשור דיאגנוסטי וטיפולי, טכניקות לא חודרניות, טכניקות הדמיה, עיבוד אותות ועיבוד תמונות ברפואה, בקרה פיזיולוגית, שימושי אופטיקה ואולטרסאונד.
  • ביומכניקה וזרימה – ביומכניקה של תאים ורקמות, זרימה במערכות ביולוגיות, איברים מלאכותיים, שתלים פנימיים, שיקום אורתופדי/נוירולוגי, הנדסה שיקומית, ציוד ועזרים לבעלי מוגבלויות, חקר המוח.
  • הנדסת רקמות וביו-חומרים – הדפסה תלת-מימדית של איברים ורקמות, שימוש בתאי גזע, פיתוח ננו-חלקיקים וביו-חומרים רפואיים, ביוסנסורים, איבר על שבב, שחרור מבוקר של תרופות.

קטלוג הפקולטה

מידע אישי לסטודנט (גליון ציונים, מערכת שעות, בחינות ועוד)

Moodle אתר הקורסים של הטכניון

נוהל מעבדה מתקדמת

התאמות למשרתי מילואים

 

סטודנט הנמצא במצב אקדמי לא תקין יוזמן ליחידה האקדמית שלו לייעוץ ולהכוונה. היחידה האקדמית תקיים דיון ובהתאם לחומרת מצב הסטודנט תמליץ על תנאים להמשך לימודיו (כגון: קביעת תכנית לימודים מחייבת לסמסטר אחד/שנה או דרישות אחרות) או על הפסקת לימודים.

בעת הדיונים תהיה לסטודנט הזכות להשמיע את טיעוניו ותהיה התחשבות בחוות הדעת של היחידה לקידום סטודנטים ובנסיבות מיוחדות (כגון: שירות מילואים). סטודנט שהופסקו לימודיו רשאי לערער בפני דיקן לימודי הסמכה באולמן. סטודנט שהיה במצב אקדמי לא תקין בעת שהופסק או הפסיק לימודיו, יוכל להגיש בקשה לשוב ללימודים בתום שנתיים מיום הפסקת הלימודים.

סטודנט יחשב במצב אקדמי לא תקין אם מתקיים בו לפחות אחד מן התנאים הבאים:

  • הממוצע המצטבר המשוקלל של ציוניו פחות מ- 65.
  • שיעור ההצלחה במקצועות שלמד פחות מ- 66%.
  • הסטודנט היה במצב אקדמי לא תקין בסמסטר הקודם ולא עמד בתכנית הלימודים שנקבעה לו לסמסטר הנוכחי.
  • הסטודנט לא השלים את חובותיו בסיווג פיזיקה במועד הנדרש.
  • הסטודנט לא השלים את לימודי האנגלית עד תום הסמסטר הרביעי ללימודיו.
  • הסטודנט לא השלים את לימודי העברית עד תום הסמסטר השני ללימודיו.
  • הסטודנט צבר בשני הסמסטרים הראשונים ללימודיו פחות מ- 27 נקודות מתוך התכנית המומלצת במסלול הלימודים אליו הוא רשום.

"הדס" תכנית מצויינות בהנדסה ביו-רפואית

תכנית מצויינות בפקולטה להנדסה ביו-רפואית עשירה בתכנים וכוללת מלגה בעת קבלה לתכנית, מימון פקולטי חלקי לטובת הצגת פרויקט מחקר בכנס, תשלום עבור העברת סדנאות בפקולטה, אפשרות לרוטציה בין מעבדות בפקולטה בסמסטר הרביעי ובקיץ כפי שנהוג במעבדות המובילות בעולם, הנחיה אישית על ידי חוקרי הפקולטה, מנת מלגה נוספת בשנה הראשונה בתואר שני/שלישי ללימודים בפקולטה, פרויקט גמר מחקרי בשנה הרביעית, אשר יוכל להוות נושא לתואר גבוה, פעילות חברתית, מגבשת ומעניינת ועוד.

הצטרפות לתכנית בשנה ב' ללימודים.

לפרטים ניתן לפנות אל פרופ"ח יעל יניב: yaely@bm.technion.ac.il

 

מלגת זיידמן

הפקולטה מעודדת סטודנטים מצטיינים, בעלי ממוצע ציונים של 90 ומעלה בלימודיהם בתואר הראשון, להתחיל את לימודיהם לתואר שני בטרם סיימו את לימודי התואר הראשון.

מלגה ע"ש זיידמן נועדה לתמוך בסטודנטים מצטיינים אלו שהחלו את לימודיהם לתואר שני (MSc) במקביל ללימודי הסמסטר האחרון בתואר הראשון (BSc)

גובה המלגה יהיה בגובה שכר הלימוד של הסמסטר האחרון בלימודי התואר הראשון.

חן רגב, רכזת סטודנטים

מזכירות הפקולטה להנדסה ביו-רפואית, בניין סילבר, קומה 3A

טל. 077-8874129

מייל: undergrads@bm.technion.ac.il 

 

אסיה אשכנזי יליסייבה, רכזת הוראה

מזכירות הפקולטה להנדסה ביו-רפואית, בניין סילבר, קומה 3A

טל. 077-8874123

מייל: asya@bm.technion.ac.il

פרופ"ח נתי קורין, מרכז לימודי הסמכה

בניין סילבר חדר 267

מייל: korin@bm.technion.ac.il