תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ורפואה (BSc) ו-(MD)

תארים שמעניקה התכנית

 • תואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית BSc
 • תואר ראשון במדעי הרפואה BSc
 • תואר דוקטור לרפואה  MD

תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ורפואה בטכניון – תכנית מצויינות יוקרתית.  מטרת התכנית הינה להכשיר רופאים ומהנדסים אשר יעמדו בחזית הרפואה והפיתוח הביו-רפואי בארץ ובעולם. התכנית מעניקה לבוגריה ידע נרחב במדעים מדויקים, במדעי הרפואה ובמגוון תחומי ההנדסה הביו-רפואית, ניסיון מעשי וכלים לפיתוח יצירתיות, ובכך מבטיחה את עתיד בוגריה בכל תחומי הרפואה, המדע והטכנולוגיה.

משך הלימודים 8 שנים.

בשנים הראשונות נלמד הבסיס במדעים מדוייקים, בהנדסה, במדעי החיים וברפואה. 

בהמשך התכנית נלמדים מקצועות מרפואה, במקביל למקצועות בהנדסה ביו-רפואית.

ניתן לסיים בשנה רביעית את לימודי ההנדסה הביו-רפואית ובשנה החמישית ללמוד את מקצועות הרפואה בלבד. 

השלמת החובות בכל תואר הם בהתאם לנהלי הפקולטה הרלוונטית.

מעבר לחטיבה הקלינית יתאפשר לאחר השלמת כל מקצועות התכנית לתואר הכפול ולפי תקנון רפואה.

בנוסף למקצועות החובה על הסטודנט ללמוד מגמת התמחות אחת לבחירה בהנדסה ביו-רפואית:

 • הדמיה ואותות רפואיים – מכשור דיאגנוסטי וטיפולי, טכניקות לא חודרניות, טכניקות הדמיה, עיבוד אותות ועיבוד תמונות ברפואה, בקרה פיזיולוגית, שימושי אופטיקה ואולטרסאונד.
 • ביומכניקה וזרימה – ביו-מכניקה של תאים ורקמות, זרימה במערכות ביולוגיות, איברים מלאכותיים, שתלים פנימיים, שיקום אורתופדי/נוירולוגי, הנדסה שיקומית, ציוד ועזרים לבעלי מוגבלויות, חקר המוח.
 • הנדסת רקמות וביו-חומרים – הדפסה תלת-מימדית של איברים ורקמות, שימוש בתאי גזע, פיתוח ננו-חלקיקים וביו-חומרים רפואיים, ביוסנסורים, איבר על שבב ושחרור מבוקר של תרופות.

אפיקי קבלה לטכניון

קיימים מספר אפיקי קבלה לפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. תהליך הקבלה נעשה דרך מרכז רישום וקבלה של הטכניון. מידע על אפיקי קבלה שונים לפקולטה להנדסה ביו-רפואית ניתן למצוא באתר מרכז הרישום והקבלה.

בנוסף, הפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון מאפשרת לסטודנטים להתחיל לצבור קורסים במסלול הכפול ולנסות להתקבל למסלול הכפול במהלך הלימודים.

תנאי קבלה למסלול הכפול לאחר תחילת הלימודים בפקולטה להנדסה ביו – רפואית:

בסיום שנה א' לפי סכם קבלה התנאים כאן

ובסיום שנה ב' לפי מצויינות אקדמית התנאים כאן.

מועמד שלא התקבל למסלול הכפול בהנדסה ביו–רפואית ורפואה, אך מעוניין להתחיל לצבור קורסים במסלול זה במטרה לנסות להתקבל תוך כדי הלימודים, נדרש להתקבל לפקולטה להנדסה ביו-רפואית.

תנאי קבלה על סמך רקע אקדמי (חלקי או מלא)

מועמדים שלמדו 3 סמסטרים ויותר במסגרת אקדמית (בטכניון או במוסד אקדמי מוכר אחר) יכולים לבקש להתקבל למסלול הכפול  להנדסה ביו-רפואית ורפואה על סמך רקע אקדמי חלקי. הקבלה על סמך רקע אקדמי תהיה באישור וועדת קבלה של שתי הפקולטות (הנדסה ביו-רפואית ורפואה) ובאישור דיקן לימודי הסמכה. להלן תנאי קבלה.

מועדי הרשמה והגשת מסמכים

קבלה למסלול הכפול להנדסה ביו-רפואית ורפואה בטכניון רק לסמסטר חורף (חודש אוקטובר). מועדי הרשמה והגשת מסמכים כאן.

הכנה טובה לטכניוןכדי לסייע למועמדים ללימודים בטכניון הוכן אתר המכיל הרצאות מוקלטות בפיזיקה ובמתמטיקה ומידע שימושי אחר שנועדו לעזור ברענון החומר שנלמד בתיכון ולהציג את הידע הנדרש כבסיס ללימודי המתמטיקה והפיזיקה בסמסטר הראשון.

תכנית מצויינים בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון כוללת מלגה בעת קבלה לתכנית, מימון פקולטי חלקי לטובת הצגת פרויקט מחקר בכנס, תשלום עבור העברת סדנאות בפקולטה, אפשרות לרוטציה בין מעבדות בפקולטה בסמסטר הרביעי ובקיץ כפי שנהוג במעבדות המובילות בעולם, הנחיה אישית על ידי חוקרי הפקולטה, מנת מלגה נוספת בשנה הראשונה בתואר שני/שלישי ללימודים בפקולטה, פרויקט גמר מחקרי בשנה הרביעית, אשר יוכל להוות נושא לתואר גבוה, פעילות חברתית, מגבשת ומעניינת ועוד.

אחראית על התכנית פרופ"ח יעל יניב: yaely@bm.technion.ac.il

סטודנט יחשב במצב אקדמי לא תקין אם מתקיים בו לפחות אחד מן התנאים הבאים:

 • הממוצע המצטבר המשוקלל של ציוניו פחות מ- 65.
 • שיעור ההצלחה במקצועות שלמד פחות מ- 66%.
 • הסטודנט היה במצב אקדמי לא תקין בסמסטר הקודם ולא עמד בתכנית הלימודים שנקבעה לו לסמסטר הנוכחי.
 • הסטודנט לא השלים את חובותיו בסיווג פיזיקה במועד הנדרש.
 • הסטודנט לא השלים את לימודי האנגלית עד תום הסמסטר הרביעי ללימודיו.
 • הסטודנט לא השלים את לימודי העברית עד תום הסמסטר השני ללימודיו.
 • הסטודנט צבר בשני הסמסטרים הראשונים ללימודיו פחות מ- 27 נקודות מתוך התכנית המומלצת במסלול הלימודים אליו הוא רשום.

סטודנט הנמצא במצב אקדמי לא תקין יוזמן ליחידה האקדמית שלו לייעוץ ולהכוונה. היחידה האקדמית תקיים דיון ובהתאם לחומרת מצב הסטודנט תמליץ על תנאים להמשך לימודיו (כגון: קביעת תכנית לימודים מחייבת לסמסטר אחד/שנה או דרישות אחרות) או על הפסקת לימודים.

בעת הדיונים תהיה לסטודנט הזכות להשמיע את טיעוניו ותהיה התחשבות בחוות הדעת של היחידה לקידום סטודנטים ובנסיבות מיוחדות (כגון: שירות מילואים). סטודנט שהופסקו לימודיו רשאי לערער בפני דיקן לימודי הסמכה באולמן. סטודנט שהיה במצב אקדמי לא תקין בעת שהופסק או הפסיק לימודיו, יוכל להגיש בקשה לשוב ללימודים בתום שנתיים מיום הפסקת הלימודים.

תכנית מצויינות בהנדסה ביו-רפואית

תכנית מצויינות בפקולטה להנדסה ביו-רפואית עשירה בתכנים וכוללת מלגה בעת קבלה לתכנית, מימון פקולטי חלקי לטובת הצגת פרויקט מחקר בכנס, תשלום עבור העברת סדנאות בפקולטה, אפשרות לרוטציה בין מעבדות בפקולטה בסמסטר הרביעי ובקיץ כפי שנהוג במעבדות המובילות בעולם, הנחיה אישית על ידי חוקרי הפקולטה, מנת מלגה נוספת בשנה הראשונה בתואר שני/שלישי ללימודים בפקולטה, פרויקט גמר מחקרי בשנה הרביעית, אשר יוכל להוות נושא לתואר גבוה, פעילות חברתית, מגבשת ומעניינת ועוד.

הצטרפות לתכנית בשנה ב' ללימודים.

לפרטים ניתן לפנות אל פרופ"ח יעל יניב: yaely@bm.technion.ac.il

 

The Elinor and Norman Belfer Fellows Program

מלגת מצויינות של המסלול לתואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ורפואה לסטודנטים בשנה ג'

מלגת מצויינות על שם עיזבון צביה וין

מלגת מצויינות של המסלול לתואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ורפואה לסטודנטים בשנה ד'

מלגת זיידמן

הפקולטה מעודדת סטודנטים מצטיינים, בעלי ממוצע ציונים של 90 ומעלה בלימודיהם בתואר הראשון, להתחיל את לימודיהם לתואר שני בטרם סיימו את לימודי התואר הראשון.

מלגה ע"ש זיידמן נועדה לתמוך בסטודנטים מצטיינים אלו שהחלו את לימודיהם לתואר שני (MSc) במקביל ללימודי הסמסטר האחרון בתואר הראשון (BSc)

גובה המלגה יהיה בגובה שכר הלימוד של הסמסטר האחרון בלימודי התואר הראשון.

אסיה אשכנזי יליסייבה, רכזת סטודנטים בהנדסה ביו-רפואית

מזכירות הפקולטה להנדסה ביו-רפואית, בניין סילבר, קומה 3A

טל. 077-8874123

מייל: asya@bm.technion.ac.il 

 

פרופ"ח אמיר לנדסברג, אחראי תכנית בהנדסה ביו-רפואית

בניין סילבר חדר 346

מייל: amir@bm.technion.ac.il

 

מרכז רישום וקבלה:

טל. 077-8872529  פקס 077-8875830 

קבלת קהל – בניין אולמן, קומה 4 | ימים א'-ה' | שעות 14:00-9:00

מייל: rishum@technion.ac.il 

 

מיכל קרן, מדור קבלה בפקולטה לרפואה

טל. 077-8871166

מייל: kabalamd@technion.ac.il

 

כוכי ויגודצקי, רכזת סטודנטים – פרה קליניקה

טל. 077-8875372

מייל: bscaffairs@med.technion.ac.il

 

פרופ' דני איתן, אחראי התכנית ברפואה

מייל: danny.eytan@technion.ac.il