תואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית ופיזיקה (BSc)

מוסמך למדעים בהנדסה ביו-רפואית ופיזיקה

תכנית הלימודים המשותפת לפקולטות להנדסה ביו-רפואית ולפקולטה לפיזיקה בטכניון הינה תכנית חדשנית המיועדת לסטודנטים מצטיינים, המעוניינים לפתח ידע מדעי וטכנולוגי בתחומי ההנדסה הביו-רפואית בשילוב עם ידע והבנה פיזיקליים עמוקים יותר של תופעות וכלי מחקר מודרניים בהנדסה ביו-רפואית. 

מטרת התכנית היא להכשיר מהנדסים/מדענים אשר יהיו בעלי ידע מעמיק הן בהנדסה הביו-רפואית והן בפיזיקה. ראיה משולבת רחבה כזו נדרשת כיום במידה גוברת בחזית הפיתוח של הננו-ביוטכנולוגיה והפיתוח של מכשור ביו-רפואי המסתמך על תופעות פיזיקליות מורכבות, למשל בתחומי האופטיקה הביו-רפואית, הדימות הגרעיני והמגנטי והננו-רפואה. כמו-כן, נושאי מחקר ביו-רפואיים מתקדמים רבים מסתמכים כיום במידה רבה מאוד על כלים ניסיוניים ותיאורטיים מתקדמים שפותחו במקור בפיזיקה, ומסתמכים על ידע פיזיקלי והנדסי מתקדם. 

המסלול נמשך כ- 4.5 שנים.

בנוסף להכשרה בהנדסה הביו-רפואית, התכנית כוללת קורסי חובה רחבים במכניקה אנליטית ובפיזיקה קוונטית, סטטיסטית ואלקטרומגנטית ואפשרויות בחירה בין קורסים רלוונטיים הן בפיזיקה והן בהנדסה ביו-רפואית. 

 

בנוסף למקצועות החובה על הסטודנט ללמוד מגמת התמחות אחת לבחירה:

  • הדמיה ואותות רפואיים – מכשור דיאגנוסטי וטיפולי, טכניקות לא חודרניות, טכניקות הדמיה, עיבוד אותות ועיבוד תמונות ברפואה, בקרה פיזיולוגית, שימושי אופטיקה ואולטרסאונד.
  • ביומכניקה וזרימה – ביומכניקה של תאים ורקמות, זרימה במערכות ביולוגיות, איברים מלאכותיים, שתלים פנימיים, שיקום אורתופדי/נוירולוגי, הנדסה שיקומית, ציוד ועזרים לבעלי מוגבלויות, חקר המוח.
  • הנדסת רקמות וביו-חומרים – הדפסה תלת-מימדית של איברים ורקמות, שימוש בתאי גזע, פיתוח ננו-חלקיקים וביו-חומרים רפואיים, ביוסנסורים, איבר על שבב ושחרור מבוקר של תרופות.

אפיקי קבלה לטכניון

קיימים מספר אפיקי קבלה לפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. תהליך הקבלה נעשה דרך מרכז רישום וקבלה של הטכניון. מידע על אפיקי קבלה שונים לפקולטה להנדסה ביו-רפואית ניתן למצוא באתר מרכז הרישום והקבלה.

מועדי הרשמה והגשת מסמכים

קבלה לתואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית בטכניון אפשרית פעם בשנה לסמסטר חורף (חודש אוקטובר). מועדי הרשמה והגשת מסמכים.

 

תנאי קבלה על סמך רקע אקדמי (חלקי או מלא)

מועמדים שלמדו שני סמסטרים ויותר במסגרת אקדמית (בטכניון או במוסד אקדמי מוכר אחר) יכולים להגיש מועמדות  לפקולטה להנדסה ביו-רפואית על סמך רקע אקדמי. הקבלה על סמך רקע אקדמי תהיה באישור וועדת קבלה של שתי הפקולטות ובאישור דיקן לימודי הסמכה. להלן תנאי קבלה ומעבר.

אפיק מעבר מאוניברסיטה הפתוחה

הכנה טובה לטכניוןכדי לסייע למועמדים ללימודים בטכניון הוכן אתר המכיל הרצאות מוקלטות בפיזיקה ובמתמטיקה ומידע שימושי אחר שנועדו לעזור ברענון החומר שנלמד בתיכון ולהציג את הידע הנדרש כבסיס ללימודי המתמטיקה והפיזיקה בסמסטר הראשון.

קטלוג הפקולטה

מידע אישי לסטודנט (גליון ציונים, מערכת שעות, בחינות ועוד)

Moodle אתר הקורסים של הטכניון

נוהל היבחנות מיוחדת והגשת בקשה

נוהל מעבדה מתקדמת

ערעור על בחינה בקורס פקולטי

התאמות למשרתי מילואים

בקשת פטור ממקצוע – יש למלא את חלק א' ולהעביר למזכירות הפקולטה

סטודנט יחשב במצב אקדמי לא תקין אם מתקיים בו לפחות אחד מן התנאים הבאים:

  • הממוצע המצטבר המשוקלל של ציוניו פחות מ- 65.
  • שיעור ההצלחה במקצועות שלמד פחות מ- 66%.
  • הסטודנט היה במצב אקדמי לא תקין בסמסטר הקודם ולא עמד בתכנית הלימודים שנקבעה לו לסמסטר הנוכחי.
  • הסטודנט לא השלים את חובותיו בסיווג פיזיקה במועד הנדרש.
  • הסטודנט לא השלים את לימודי האנגלית עד תום הסמסטר הרביעי ללימודיו.
  • הסטודנט לא השלים את לימודי העברית עד תום הסמסטר השני ללימודיו.
  • הסטודנט צבר בשני הסמסטרים הראשונים ללימודיו פחות מ- 27 נקודות מתוך התכנית המומלצת במסלול הלימודים אליו הוא רשום.

סטודנט הנמצא במצב אקדמי לא תקין יוזמן ליחידה האקדמית שלו לייעוץ ולהכוונה. היחידה האקדמית תקיים דיון ובהתאם לחומרת מצב הסטודנט תמליץ על תנאים להמשך לימודיו (כגון: קביעת תכנית לימודים מחייבת לסמסטר אחד/שנה או דרישות אחרות) או על הפסקת לימודים.

בעת הדיונים תהיה לסטודנט הזכות להשמיע את טיעוניו ותהיה התחשבות בחוות הדעת של היחידה לקידום סטודנטים ובנסיבות מיוחדות (כגון: שירות מילואים). סטודנט שהופסקו לימודיו רשאי לערער בפני דיקן לימודי הסמכה באולמן. סטודנט שהיה במצב אקדמי לא תקין בעת שהופסק או הפסיק לימודיו, יוכל להגיש בקשה לשוב ללימודים בתום שנתיים מיום הפסקת הלימודים.

"הדס" תכנית מצויינות בהנדסה ביו-רפואית

תכנית מצויינות בפקולטה להנדסה ביו-רפואית עשירה בתכנים וכוללת מלגה בעת קבלה לתכנית, מימון פקולטי חלקי לטובת הצגת פרויקט מחקר בכנס, תשלום עבור העברת סדנאות בפקולטה, אפשרות לרוטציה בין מעבדות בפקולטה בסמסטר הרביעי ובקיץ כפי שנהוג במעבדות המובילות בעולם, הנחיה אישית על ידי חוקרי הפקולטה, מנת מלגה נוספת בשנה הראשונה בתואר שני/שלישי ללימודים בפקולטה, פרויקט גמר מחקרי בשנה הרביעית, אשר יוכל להוות נושא לתואר גבוה, פעילות חברתית, מגבשת ומעניינת ועוד.

הצטרפות לתכנית בשנה ב' ללימודים.

לפרטים ניתן לפנות אל פרופ"ח יעל יניב: yaely@bm.technion.ac.il

מלגת זיידמן

הפקולטה מעודדת סטודנטים מצטיינים, בעלי ממוצע ציונים של 90 ומעלה בלימודיהם בתואר הראשון, להתחיל את לימודיהם לתואר שני בטרם סיימו את לימודי התואר הראשון.

מלגה ע"ש זיידמן נועדה לתמוך בסטודנטים מצטיינים אלו שהחלו את לימודיהם לתואר שני (MSc) במקביל ללימודי הסמסטר האחרון בתואר הראשון (BSc)

גובה המלגה יהיה בגובה שכר הלימוד של הסמסטר האחרון בלימודי התואר הראשון.

חן רגב, רכזת הוראה וסטודנטים בהנדסה ביו-רפואית

מזכירות הפקולטה להנדסה ביו-רפואית, בניין סילבר, קומה 3A

טל. 077-8874129

מייל: undergrads@bm.technion.ac.il 

 

ד"ר יואב שכטמן, אחראי תכנית בהנדסה ביו-רפואית

בניין אמרסון, קומה 8

מייל: yoavsh@bm.technion.ac.il

 

מרכז רישום וקבלה

טל. 077-8872529  פקס 077-8875830 

קבלת קהל – בניין אולמן, קומה 4 | ימים א'-ה' | שעות 14:00-9:00

מייל: rishum@technion.ac.il 

אירית לזרוביץ, רכזת סטודנטים בפיזיקה

טל. 077-8873996

קומפלקס לידוב (405B)

מייל: irit@physics.technion.ac.il

 

פרופ' יריב כפרי, סגן דיקן לימודי הסמכה בפיזיקה

טל. 077-8875936

מייל: kafri@physics.technion.ac.il