יצירת קשר


לימודי תואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית:

טלפון 073-3784129
פקס 073-3784599
דוא"ל undergrads@bm.technion.ac.il

 


לימודי תארים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית:

טלפון 073-3784130
פקס 073-3784599
דוא"ל gradchair@bm.technion.ac.il


לשכת דיקן הפקולטה:

טלפון 073-3781716
פקס 073-3784599
דוא"ל bmdean@bm.technion.ac.il

ספר טלפונים פקולטי