יאנה רוז'בסקי

תפקיד צוות מחקר
טלפון 077-8875103
דוא"ל yanar@technion.ac.il
משרד בניין אמרסון, חדר 621