לידור גנון

Lidor Ganon, MRI Center
תפקיד צוות מחקר
דוא"ל lidorg@technion.ac.il
משרד בניין מל"ת, מרכז ה-MRI