תכנית הדס למצויינים בהנדסה ביו-רפואית

הפקולטה להנדסה ביו-רפואית מציעה לסטודנטים מצטיינים תכנית מיוחדת ועשירה בתכנים

  • מלגה
  • מימון לטובת הצגת פרויקט בכנס מחקרי תשלום עבור העברת סדנאות בפקולטה או עבור סיוע בכתיבת עזרי הוראה
  • אפשרות לרוטציה בין מעבדות בפקולטה בסמסטר הרביעי ובקיץ כפי שנהוג במעבדות המובילות בעולם

הנחיה אישית על-ידי חוקרי הפקולטה

מנת מלגה נוספת בשנה הראשונה בתואר מתקדם בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון

פרויקט גמר מחקרי בשנה הרביעית. פרויקט זה יוכל לשמש כנושא מחקר לתואר גבוה

פעילות חברתית, מגבשת ומעניינת ועוד

הצטרפות לתכנית בשנה ב' ללימודים

אחראית אקדמית על התכנית פרופ"ח יעל יניב: yaely@bm.technion.ac.il


מלגות

  • מימון לטובת הצגת פרויקט בכנס מחקרי תשלום עבור העברת סדנאות בפקולטה או עבור סיוע בכתיבת עזרי הוראה
  • אפשרות לרוטציה בין מעבדו

לפרטים נוספים >


מלגות

  • מימון לטובת הצגת פרויקט בכנס מחקרי תשלום עבור העברת סדנאות בפקולטה או עבור סיוע בכתיבת עזרי הוראה
  • אפשרות לרוטציה בין מעבדו